Obec Krušovce
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Farský úrad

Farský úrad, Štefánikova 119, Krušovce

vdp. Mgr. Juraj Klinko
038/5311130
0911985512

111

kostol

FARSKÉ OZNAMY - 17. nedeľa v období cez rok

26.júl, Pondelok; sv. Joachima a Anny , rodičov Preblahoslavenej Panny Márie

S.17:00 † František Tvrdík, synovia a starí rodičia

K.18:00 za farníkov

27.júl, Utorok; sv. Gorazda a spoločníkov

28.júl, Streda 17. týždňa v cezročnom období

K.18:00 † Stanislav Kúdela

29.júl, Štvrtok; sv. Marty

K.17:00 poklona Najsvätejšej Sviatosti

K.18:00 † Dezider Čuhák, brat sestra , rodičia

30.júl, Piatok 17. týždňa v cezročnom období

K.18:00 † Jozefína Čanigová , manžel , synovia a rodina Bezdeková a rodičia - v kostole

31.júl, Sobota; sv. Ignáca z Loyoly , kňaza

H.CHl.18:00 † Štefan Hano, obidvaja rodičia a celá rodina

K.19:00

1.august, 18. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

K.8:00 † Jaroslav Miklovič, rodičia z oboch strán, Anna Ficová a rodina Gálisová a Naňová

S.9:00 † Milan Ambrus a manželka Zdenka

10:30 MECHOVIČKA

Pán Boh odmeň za upratovanie kostola a kaplnky. Na nasledujúci týždeň prosíme tieto domy:

8.skupina od 607 Kubiš - 628 Petráš.

Sviatosť zmierenia sa vysluhuje pol hodinu pred sv. omšou.

Vo štvrtok je adorácia od 17:00 do sv. omše.

Minulotýždňová zbierka na kostol bola v Krušovciach 527,80 € a H. Chlebanoch 103,29 € . Úprimné Pán Boh odmeň za milodary.

Pri príležitosti 30. výročia eRka - Hnutia kresťanských spoločenstiev detí putujú po Slovensku relikvie Sv. Košických mučeníkov. Tieto relikvie budú aj v našej farnosti a to v piatok 30. júla. V tento deň bude možnosť prísť do kostola a pomodliť sa; farský kostol bude otvorený od 16:00. Sv. omša bude vo farskom kostole ku cti 3 košických mučeníkov a po sv. omši sa pomodlíme litánie. Na konci sa v krátkosti oboznámime s ich životom. Na sv. omšu pozývame rodičov s deťmi, zaznejú detské piesne aj príhovor.

V nedeľu 1. augusta 2021 je púť na Mechovičku. Sv. omšu o 10:30 bude celebrovať vdp. Štefan Vícen, dekan v Šuranoch . Podrobné info je na výveske.

Úprimné Pán Boh odmeň za všetky vaše modlitby, obety a milodary, ktorými túžite zveľaďovať našu farnosť a kostol.