Obec Krušovce
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Farský úrad

Farský úrad, Štefánikova 119, Krušovce

vdp. Mgr. Jozef Vlasák
038/5311130
0905409447

IMG-8621kostol

Bohoslužobný poriadok  –  Druhá pôstna nedeľa  - 2021

27.február, Sobota po 1.pôst.ned.

K.17:00 + Ján  V a v ř í k

28.február,  Druhá pôstna nedeľa

K.8:00 + Jozef F r a ň o (výročná), manželka Anna, syn Vladimír a starí rodičia z obidvoch strán

K.10:15  pobožnosť Krížovej cesty

K.11:00 za manželku, matku a starú matku

1.marec, Pondelok po 2.pôst. ned.

S.15:00 pohreb p. Milana K o p e c k é h o

K.17:00 + Ing. Vladimír Č a n i g a , manžel Vladimír, rodičia, babka a brat

2.marec, Utorok po 2.pôst.ned.

K.17:00  + Ing. Juraj V l a s á k (ročná)

3.marec, Streda po 2.pôst.ned.

K.17:00 + Gabriel  Š v e c  a jeho brat Milan (pohrebná)

4.marec, Štvrtok po  2.pôst.ned. ( Prvý štvrtok v mesiaci – modlitby za duch. povolania)

K.16:30 poklona Najsvätejšej Sviatosti

K.17:00 + Anna B a r t o v á , rod. Kohútová (30-dňová)

5.marec, Piatok po 2.pôst.ned. (Prvý piatok v mesiaci – úcta Božskému Srdcu Ježišovmu)

K.16:15 pobožnosť Krížovej cesty

K.17:00  + Dezider S í l e š (5.výr.), manželka Vilma a dcéra Kvetka

6.marec, Sobota po 2.pôst.ned. (Prvá sobota v mesiaci – fatimská pobožnosť)

K16:30 fatimský ruženec

K.17:00 + Ivan  N o v o t n ý  (30-dňová)

7.marec, Tretia pôstna nedeľa

K.8:00 + Adriana  G á l i s o v á  a manžel Vincent

K.10:15  pobožnosť Krížovej cesty

K.11:00 + Alexander  V a l o, manželka Ľudmila, syn Viliam, švagor Štefan, zať Viliam a obidvaja rodičia

Pán Boh odmeň za zbierku na katolícku charitu, celkovo sa vyzbieralo a bolo odoslaných 210,- €.  Podporiť charitu sa dá aj cez Pôstnu krabičku, ktorú si môžete zobrať v kaplnke a počas pôstneho obdobia do nej zbierať milodary, ktoré sa po Veľkej noci pošlú spoločne na misie.

Aj túto nedeľu poobede budem prítomný v kostole a to v Solčiankach od 13:30 do 14:00, v Horných Chlebanoch od 14:00 do 14:30 a v Krušovciach v kaplnke od 14:30 do 15:00 hod. Keď sa tam zastavíte v rámci prechádzky do prírody, budem rád. K dispozícii budem tiež v kaplnke každý deň pred a po sv. omši.

Podobne aj budúci týždeň – využime túto príležitosť, nakoľko je prvopiatočný týždeň.

Preto štvrtok od 8:30 budem chodiť ku chorým – ohlásim sa dopredu a prídem len k tým, ktorí budú mať záujem. Ku ktorým som dosiaľ nechodil, sa môžu tiež telefonicky ohlásiť.