Obec Krušovce
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Farský úrad

Farský úrad, Štefánikova 119, Krušovce

vdp. Mgr. Jozef Vlasák
038/5311130
0905409447

 

Bohoslužobný poriadok  – 26. nedeľa v Cezroč. obd.  - 2020

28.september,Pondelok 26.týž.v Cezroč.obd.,Sv.Václava,muč.sv.Vavrinca Riuza a spol.muč.

S.17:00 + Viktor Krištof a manželka Anna

K.18:00 ako poďakovanie za Božiu pomoc v chorobe

29.september, Utorok 26.týž. v Cezroč.obd., Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

30.september, Streda 26.týž. v Cezroč.obd., Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

K.18:00 + František Gál, manželky Jolana a Alžbeta

1.október, Štvrtok 26.týž. v Cezroč.obd.,  Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux) panny a učiteľky Cirkvi

K.18:00 + Anna Halmová

2.október, Piatok 26. týž. v Cezroč.obd., Sv. anjelov strážcov

S.17:00 + Ján Dubovický, manželka Mária a zaťovia

K.18:00 + rodičia Augustín a Drahomíra Petrášoví, starí rodičia Rudolf a Irena Lúčkoví

3.október, Sobota 26. týž. v Cezroč.obd.,

K.7:30 fatimská pobožnosť so sv. omšou za farníkov

H.Chl.18:00 + Stanislav Ďuračka a jeho súrodenci, rodičia a starí rodičia

4.október, 27. nedeľa v Cezroč. Obd.

K.8:00 + Emil Fulek, manželka Štefánia, syn Vladimír a starí rodičia z obidvoch strán

S.9:30 + Viktor Vlnka, manželka a syn Dominik

K.11:00 + Helena Bartošová  a manžel Cyril (obaja pri nedožitých 100-tých narod.)

            Pán Boh odmeň za pomoc pri upratovaní kostola a kaplnky. Na budúci týždeň, prosím: 22.skupina od 444 Gális, 448 Gálisová, Hašanová, 445 Matúšová, 452 Horváthová, 453 Novotný, 454 Bajtalová, Gális,461 Kubrický, 674 Faič, 465 Petrus, 466 Cabuk, 611 Švercel.

           Pán Boh odmeň za vašu štedrosť pri zbierke pre Svätú zem. Vyzbieralo sa: 308,86 € z toho v Krušovciach a Dolných Chlebanoch: 184,- €, v Horných Chlebanoch: 46,86 € a v Solčiankach: 78,- €. Zbierka bola odoslaná na Biskupský úrad.   

           Budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka preložená z Petra a Pavla – na dobročinné diela Sv. Otca. Podporme podľa možnosti.

            Ďakujem za prípravu a inscenovanie poďakovania Pánu Bohu za tohoročnú úrodu – hlavne Peťovi Latkovi a ostatným, ktorí mu nezištne pomáhali. Maminám, otcom, ako aj dievčatám a chlapcom.

            Dnes je 106. svetový deň migrantov a utečencov.

Budúci týždeň je prvopiatočný, Teda spovedám v Solčiankach: pondelok a piatok od 16:00 hod., v Krušovciach stredu a štvrtok od 17:00 hod. a v Horných Chlebanoch v piatok od 15:20 s rozdaním, sv. prijímania. Ku chorým  prídem štvrtok od 8:30 hod.

            Budúcu nedeľu bude o 14:00 hod. prvonedeľná adorácia.

            Začíname október, mesiac sv. ruženca, ktorý sa budeme modliť pred sv. omšami. Všetkých pozývame. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke, v rodine, alebo nejakom nábožnom združení. Stačí 5 desiatkov, treba pridať nábožné rozjímanie  a splnenie obvyklých podmienok.

            V sobotu pozývame na fatimskú pobožnosť o 7:30 hod. So sv. omšou