Obec Krušovce
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Farský úrad

Farský úrad, Štefánikova 119, Krušovce

vdp. Mgr. Jozef Vlasák
038/5311130
0905409447

IMG-8621kostol

Bohoslužobný poriadok  –  Šiesta veľkonočná nedeľa   - 2021

9.máj, Šiesta veľkonočná nedeľa 

K.8:00 + mamička Oľga S t a r í č k o v á  a otecko Kornel

S.9:00  prvé sv. prijímanie – za prvoprijímajúce deti

K.11:00 za farníkov

10.máj, Pondelok po 6.vlkn. ned.

K.17:00  za farníkov

S.18:00 + Mária  K o p e c k á

11.máj, Utorok po 6. vlkn.ned., Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a muč.

K.17:00 mariánska pobožnosť bez sv.omše

12.máj, Streda po 6.vlkn. Ned., Sv. Nerea a Achila a sv. Pankaráca, muč.

K.17:00 + Eduard  M e d o  ( 30-dňová)

H.Ch. 18:00 na úmysel ordinára

13.máj, Štvrtok po 6.vlkn. Ned. Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok

K.16:00 adorácia

K.17:00  v kostole + syn Vladimír F r o ľ o  a jeho otec Jaroslav a ostatná + rodina

S.18:00 za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

14.máj, Piatok po 6.vlkn. Ned., Sv. Mateja, apoštola

K.17:00  + Ján Sroka, manželka Mária, syn Jozef, manželka Lujza a Viliam a Žofia Lackoví

S.18:00 + Augustín L u c h a v a  a manželka Terézia a deti

15.máj, Sobota po 6.vlkn. ned.

K.17:00 za farníkov

H.Chl. 18:00 za zosnulú rodinu Františka  M e d u

16.máj, Siedma veľkonočná nedeľa

K.8:00 + Eduard M a r k o (5.výr.), rodičia z obidvoch strán a  ostatná rodina

S.9:30 + Ján V l n k a  a rodičia

K.11:00 + Jarmila P i n t e r o v á

Dnes je Deň matiek. Všetkým mamičkám  všetko najlepšie a Pán nech vás posilňuje trpezlivosťou, zdravím a láskou a nech odmení všetko dobre, ktoré ste na nás urobili a robíte.

Pondelok a štvrtok o 19:00 hod. bude video stretnutie s prvoprijímajúcimi krušovskými deťmi

Ako viete – pre karanténu, v ktorej budú deti do 18. mája, presúva sa prvé prijímanie o týždeň neskôr – t.j. na 23. mája o 11:00 hod.

Štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána.

Pondelok, utorok a streda sú prosebné dni, záväzný je jeden, kedy máme modlitbou a miernym pôstom prosiť o dobrú úrodu.

Od piatku začína novéna k Ducha Svätému.

Budúcu nedeľu je 55.svetový deň spoločenských komunikatívnych prostriedkov a svetový deň modlitieb za cirkev v Číne.

Pri všetkých sv. omšiach bude zbierka na katolícke masmédiá. Prosím buďte vynachádzaví a podporte našu tlač, rozhlas, televíziu a ostatné katolícke mediálne prostriedky.

V nedeľu bude mariánska pobožnosť 15 min. pred sv. omšou o 11:00 hod. a vo všedné dni pred večernou sv. omšou v Krušovciach.