Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Voľba Hlavného kontrolóra Obce Krušovce
SÚBOR

Voľba Hlavného kontrolóra Obce Krušovce

05.09.2022
19.10.2022
Zámer úpravy podmienok prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
SÚBOR

Zámer úpravy podmienok prenájmu majetku obce z dôvodu hodného...

25.08.2022
Zámer úpravy podmienok prenájmu majetku obce z dôvodu hodného...
Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov
SÚBOR

Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov

25.07.2022
Sobota 29. októbra 2022
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
SÚBOR

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

10.06.2022
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Návrh záverečného účtu Obce Krušovce
SÚBOR

Návrh záverečného účtu Obce Krušovce

20.05.2022
Za rok 2021
Úroveň vytriedenia komunálnch odpadov
SÚBOR

Úroveň vytriedenia komunálnch odpadov

18.05.2022
Za rok 2021
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
SÚBOR

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

10.03.2022
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Verejná vyhláška
SÚBOR

Verejná vyhláška

25.02.2022
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia
Návrh VZN č. 1/2022
SÚBOR

Návrh VZN č. 1/2022

22.02.2022
O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ...
Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja
SÚBOR

Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja

15.01.2022
Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 6
SÚBOR

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 6

23.12.2021
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 6
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 5
SÚBOR

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 5

23.12.2021
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 5
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 4
SÚBOR

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 4

23.12.2021
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 4
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 3
SÚBOR

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 3

23.12.2021
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 3
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 2
SÚBOR

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 2

23.12.2021
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 2
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
SÚBOR

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

23.12.2021
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zasadnutie OcZ Obce Krušovce č. XXII.
SÚBOR

Zasadnutie OcZ Obce Krušovce č. XXII.

16.12.2021
15. december 2021
Návrh rozpočtu Obce Krušovce
SÚBOR

Návrh rozpočtu Obce Krušovce

29.11.2021
Na roky 2022, 2023, 2024
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecnezáväznému nariadeniu č. 6/2020
SÚBOR

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecnezáväznému nariadeniu č. 6/2020

29.11.2021
O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na...
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecnezáväznému nariadeniu č. 5/2020
SÚBOR

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecnezáväznému nariadeniu č. 5/2020

29.11.2021
O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné...