Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zberné miesto

V obci Krušovce je otvorené  zberné miesto pre občanov obce, ktoré sa nachádza pri bývalých zberných surovinách. Zberajú sa tam viaceré zložky odpadu a to: drobný stavebný odpad, veľkoobjemový odpad, bioodpad, a pod.

Ostatné zložky odpadu (papier, plasty, kartóny) sa v obci zbierajú na základe termínoch zberu, ktoré nájdete v kalendári udalostí.

Uvedeným zberným miestom chceme zlepšiť úroveň triedenia odpadu, aby ste nemuseli odpad doma skladovať, ale hneď ho umiestniť na zberné miesto.

Drobný stavebný odpad

Patrí sem : zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.

Nepatrí sem: napr. azbest, veľké kusy betónu, izolačné materiály

Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: sklo, kovy a lepenku.

Veľkoobjemový odpad

Staré nábytky (skrine, sedacie súpravy, postele, vitríny, stoly, stoličky a pod.), koberce, dvere, matrace,

nepatrí sem: uhynuté zvieratá a iný biologický a organický odpad, stavebný odpad elektro odpad, nebezpečné odpady.

BIO odpad

Odpad zo záhrad, ako sú konáre, listy, tráva a pod. 

Na ostatné druhy bioodpadu slúžia kompostéry (do ktorých môžete dávať okrem trávy aj kuchynský odpad) .

Otváracie hodiny zberného miesta:

  Drobný stavebný odpad BIO odpad
Streda 09:00 - 15:00 09:00 - 16:00
Sobota 09:00 - 14:00 09:00 - 16:00