Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Knižničný a výpožičný poriadok 2022

Výpožičný poriadok

 1. Čitateľom sa môže stať každý občan nad 14 rokov, ktorý vyplní písomnú prihlášku a podpisom potvrdí, že pozná výpožičný poriadok a bude ho dodržiavať.
 2. Mládež do 14 rokov si môže z knižnice požičať iba knihy pre ňu vhodné. Prihlášky mladých čitateľov podpíšu rodičia na dôkaz toho, že zodpovedajú za knihy, ktoré si ich dieťa vypožičalo.
 3. Čitateľský preukaz je neprenosný a platí pre bežný kalendárny rok. Za jeho stratu treba zaplatiť 2 €. Zápisné na kalendárny rok je 1,00 € – pre deti do 15 rokov a 2,00 € pre mládež od 15 rokov a dospelých.
 4. Knižnica požičiava jednému čitateľovi najviac 3 knihy. Čitateľ si nemôže požičať ďalšie knihy, kým nevráti knihy vypožičané. Za vypožičané knihy sa neplatí.
 5. Vypožičané knihy treba vrátiť do jedného mesiaca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Nevratné knihy sa upomínajú písomne:                                                                                                                                                              Poplatok za I. upomienku je 1,00 €, II. upomienku je 4,00 €, III. upomienku je 7,00 €, výzva pred exekúciou 9,50 €.

             Ak čitateľ nevráti knihy ani po troch upomienkach, je knižnica povinná vymáhať ich vrátenie, resp. náhradu škody súdnou cestou na náklady čitateľa. Ak knižnica nemá vo svojich fondoch požadované dielo, sprostredkuje ho na žiadosť čitateľa medziknižničnou výpožičnou službou z inej knižnice.                                  

 

Čitateľ je povinný:

 1. Povinnosťou každého čitateľa je chrániť knižničné fondy a jej zariadenie pred poškodením. Za znehodnotenie knižničného fondu sa považuje aj vystrihovanie z kníh, novín a časopisov a písanie poznámok.
 2. Čitateľ osobne zodpovedá za vypožičané knižničné jednotky. Stratené alebo zničené knihy  je čitateľ povinný nahradiť rovnakým titulom, cenou knihy v plnej výške a v odôvodnených prípadoch trojnásobkom ceny stratenej knihy, prípadne fotokópiou.
 3. Čitateľ zodpovedá za zneužitie svojho čitateľského preukazu. Stratu preukazu je povinný ihneď nahlásiť knižnici.
 4. Čitateľ je povinný preukázať sa občianskym preukazom a ohlásiť každú zmenu bydliska a pracoviska.                                                                                                                           

 

Čitateľom prestáva byť:

 1. Kto sa sám odhlási.
 2. Kto sústavne a úmyselne poškodzuje knihy.
 3. Kto sústavne porušuje výpožičný poriadok.