Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

školská jedáleň

Oznam pre stravníkov školskej jedálne 

Všeobecno záväzné nariadenie obce Krušovce č. 1/2023 zo dňa 31.1.2023 určuje v súlade s § 140 ods. 10 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 6 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení neskorších predpisov vo výške finančného pásma na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov na 1 deň:

  Desiata Obed Olovrant Spolu Dotácia Úhrada
MŠ 3-5 roč. 0,50 1,20 0,40 2,10 2,10 x
MŠ predškoláci 0,50 1,20 0,40 2,10 1,40 0,70
ZŠ 1. stupeň x 1,70 x x 2,10 x
ZŠ 2. stupeň x 1,90 x x 2,30 x

Mliečna desiata: 1,00 EUR

Režijné náklady 2,00 EUR na mesiac.

Seniori, ktorí majú záujem o stravovanie sa môžu nahlásiť u vedúcej ŠJ na t.č. 038/5311137, 0910551608 alebo osobne. Ich úhrada je stanovená vo výške 3,78 EUR/obed, doplatok OÚ je 0,66 EUR, hodnota obeda je 4,44 EUR.