RSS Obec Krušovce http://krusovce.sk RSS kanál obce Obec Krušovce sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Bohoslužobný poriadok – 18. nedeľa v Cezroč. obd. - 2020 http://krusovce.sk/sprava/10585/n 10585 oznamy http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2020/25-10-2016_01-10-05_crop_337378_md_bf5955_md_e4ebb0_sm.jpg Verejná vyhláška http://krusovce.sk/sprava/12954/n 12954 o začatí konania o umiestnení líniovej stavby  http://krusovce.sk/data/ OZNAM http://krusovce.sk/sprava/12825/n 12825 MUDr. Čaniga a lekáreň http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2020/zdravonictvo-choroba-ochorenie-doktor-lekar_6d12cd_md_37f8db_md_303c6a_sm.jpg OZNAM http://krusovce.sk/sprava/12675/n 12675 Ochrana úrody pred požiarmi http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2020/poziarnici-ohen_e76245_sm.jpg Zmena úradných hodín OcÚ Krušovce http://krusovce.sk/sprava/12676/n 12676 1. júla - 31. augusta 2020 http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2020/obecny_urad_22f417_md_e942b9_md_ab94fd_md_111293_md_844355_md_5b239f_md_3843eb_sm.jpg Pozvánka na VIII. rokovanie OZ Krušovce http://krusovce.sk/sprava/12309/n 12309 2. júl 2020 o 18,00 hod. http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2020/ustanovujuce_22_f34f87_md_1d5d55_md_b61db9_md_8cea5f_sm.jpg KRUŠOVSKÝ HUDOBNÝ FESTIVAL http://krusovce.sk/sprava/12574/n 12574 Organizátor TJ Slovan Krušovce http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2020/zenit_851173_sm.jpg Obchodná verejná súťaž http://krusovce.sk/sprava/10117/n 10117 Pohostinstvo na futbalovom ihrisku http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2020/ihrisko_c93a18_sm.jpg Zámer dočasného prenájmu http://krusovce.sk/sprava/12456/n 12456 TJ Slovan Krušovce http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2020/futbal-lopta-stadion-sport_62761d_sm.jpg Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia na území obce Krušovce http://krusovce.sk/sprava/12114/n 12114 Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia na území obce Krušovce http://krusovce.sk/data/