RSS Obec Krušovce http://krusovce.sk RSS kanál obce Obec Krušovce sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Oznam ZŠ s MŠ Krušovce http://krusovce.sk/sprava/12094/n 12094 obnovenie školského vyučovania http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2020/kastiel22_0aeacb_md_47cead_md_4db1e7_sm.jpg Bohoslužobný poriadok – 6. Veľkonočná nedeľa - 2020 http://krusovce.sk/sprava/10585/n 10585 oznamy http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2020/25-10-2016_01-10-05_crop_337378_md_bf5955_md_e4ebb0_sm.jpg Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Krušovce http://krusovce.sk/sprava/10089/n 10089 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Krušovce   http://krusovce.sk/data/ NÁVRH Záverečný účet Obce Krušovce za rok 2019 http://krusovce.sk/sprava/11634/n 11634 Vyvesené dňa: 06.05.2020 http://krusovce.sk/data/ Zápis detí do MŠ http://krusovce.sk/sprava/11535/n 11535 od 04.05.2020 do 31.05.2020 http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2020/dieta-luka_ff9be9_sm.jpg Oznam Pošty Krušovce http://krusovce.sk/sprava/11532/n 11532 . http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2020/af97cc509b13f1257eb7d2e1899e01b8_963c83_md_a75e38_md_a00c69_sm.jpg OZNAM http://krusovce.sk/sprava/11419/n 11419 . http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2020/psvar_fb1bc1_sm.jpg Čas zvýšeného nebezpečenstva http://krusovce.sk/sprava/11354/n 11354 od 17. apríla do odvolania  http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2020/poziadnici-ohen-voda_2743c7_sm.jpg Zápis do 1. ročníka http://krusovce.sk/sprava/11202/n 11202 15.04.2020 - 30.04.2020 http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2020/kola_cd2e9f_sm.jpg Oznam Pošty Krušovce http://krusovce.sk/sprava/10674/n 10674 zmena otváracích hodín http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2020/af97cc509b13f1257eb7d2e1899e01b8_963c83_md_a75e38_sm.jpg