RSS Obec Krušovce http://krusovce.sk RSS kanál obce Obec Krušovce sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Oznam http://krusovce.sk/sprava/11039/n 11039 6. apríl 2020 http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2020/ustanovujuce_22_f34f87_md_1d5d55_md_b61db9_md_386d87_sm.jpg Okresný úrad TO Evidencia lesných pozemkov http://krusovce.sk/sprava/10983/n 10983 Vyvesené dňa: 31.03.2020 http://krusovce.sk/data/ Bohoslužobný poriadok – Piata pôstna nedeľa - 2020 http://krusovce.sk/sprava/10585/n 10585 oznamy http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2020/25-10-2016_01-10-05_crop_337378_md_bf5955_md_e4ebb0_sm.jpg Oznam Pošty Krušovce http://krusovce.sk/sprava/10674/n 10674 zmena otváracích hodín http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2020/af97cc509b13f1257eb7d2e1899e01b8_963c83_md_a75e38_sm.jpg COVID - 19 http://krusovce.sk/sprava/10735/n 10735 Odporúčania http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2020/covis_19_nowat_715116_sm.jpg Nákup a rozvoz potravín http://krusovce.sk/sprava/10729/n 10729 Pondelok - Piatok  (10:00 hod. - 12:00 hod.) http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2020/bez_nazvu_77d7b5_sm.png OZNAM http://krusovce.sk/sprava/10678/n 10678 opatrenie http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2020/obecny_urad_22f417_md_e942b9_md_ab94fd_md_111293_md_844355_md_5b239f_md_d63f34_sm.jpg OZNAM http://krusovce.sk/sprava/10461/n 10461 obmedzený režim http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2020/obecny_urad_22f417_md_e942b9_md_ab94fd_md_111293_md_844355_md_5b239f_sm.jpg Oznam autobusovej dopravy Arriva Nitra a.s. http://krusovce.sk/sprava/10484/n 10484 prázdninový režim  http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2020/arriva-autobus_ef9bd8_sm.jpg Oznam ZŠ s MŠ http://krusovce.sk/sprava/10423/n 10423 prerušená prevádzka v ZŠ s MŠ  http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2020/kastiel22_0aeacb_md_47cead_sm.jpg