RSS Obec Krušovce http://krusovce.sk RSS kanál obce Obec Krušovce sk info@moderneobce.sk Copyright 2019 Čerpanie dovolenky http://krusovce.sk/sprava/7529/n 7529 MUDr. Švercel  http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2019/doktor-lekar-abulancia_b2d5f9_sm.jpg Pozvánka na jesennú výstavu http://krusovce.sk/sprava/7516/n 7516 11.10. - 25.10.2019 http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2019/jesena_vystava2_52fa49_sm.jpg Bohoslužobný poriadok – 28.nedeľa v cezročnom období - 2019 http://krusovce.sk/sprava/5594/n 5594 14.10.2019- 20.10.2019 http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2019/25-10-2016_01-10-05_crop_337378_md_bf5955_sm.jpg Zber elektroodpadu a papiera http://krusovce.sk/sprava/7395/n 7395  Zmena zberu 16.10. a 17.10.2019 http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2019/odpad_1_66ca83_md_d96acd_sm.jpg Pozvánka na IV. rokovanie OcZ http://krusovce.sk/sprava/7303/n 7303 24.09.2019 http://krusovce.sk/data/ NEHLSEN-EKO Oznam http://krusovce.sk/sprava/7302/n 7302 čo s popolom z vykurovania  http://krusovce.sk/data/ Cez našu obec prejde pelotón http://krusovce.sk/sprava/7234/n 7234 20.09.2019  v čase od 15:45 - 16:15 http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2019/cyklista-bycikel_aff01e_sm.jpg Pozvánka - Úcta k starším http://krusovce.sk/sprava/7214/n 7214 19.10.2019 http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2019/dochodcovia-laska_61fcc9_sm.jpg Pozvánka na Tvorivé dielne http://krusovce.sk/sprava/7213/n 7213 15.9. a 22.9.2019 http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2019/priroda-jesen-listy_e1a51b_sm.jpg Dovolenka http://krusovce.sk/sprava/7203/n 7203 od 13.9. do 20.9.2019 http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2019/doktor-lekar-abulancia_4c446b_sm.jpg