RSS Obec Krušovce http://krusovce.sk RSS kanál obce Obec Krušovce sk info@moderneobce.sk Copyright 2019 POZVÁNKA http://krusovce.sk/sprava/8240/n 8240 Na slávnostné posvätenie adventného venca http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2019/adventny_veniec_web_fcdbbb_sm.jpg POZVÁNKA na Katarínsku zábavu http://krusovce.sk/sprava/8270/n 8270 30.11.2019 http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2019/katarinska_zabava_444ae2_sm.jpg Bohoslužobný poriadok – 33.nedeľa v cezročnom období - 2019 http://krusovce.sk/sprava/5594/n 5594 18.11.2019- 24.11.2019 http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2019/25-10-2016_01-10-05_crop_337378_md_bf5955_sm.jpg Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. http://krusovce.sk/sprava/8226/n 8226 1. januára 2020 bude vykonávaný odpočet meradiel 1x ročne http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2019/vodovod-voda-kohutik_698c04_sm.jpg Západoslovenská distribučná a.s. http://krusovce.sk/sprava/8225/n 8225 vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2019/elektrina-stlpy-podvecer_181e4b_sm.jpg Plán udržateľnej mobility NSK http://krusovce.sk/sprava/8074/n 8074 NSK http://krusovce.sk/data/ Zatvorený Obecný úrad http://krusovce.sk/sprava/8052/n 8052 05.11.2019 http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2019/obecny_urad_22f417_md_e942b9_md_ab94fd_md_111293_md_5301e1_sm.jpg Prerušenie elektrickej energie http://krusovce.sk/sprava/7896/n 7896 05.11.2019 http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2019/elektrina-stlpy-podvecer_5f930a_sm.jpg Voľba poštou pre voľby do NR SR http://krusovce.sk/sprava/7793/n 7793 29.02.2020 http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2019/volby-hlasovanie-urna_fd7f8b_sm.jpg Pozvánka na jesennú výstavu http://krusovce.sk/sprava/7516/n 7516 11.10. - 25.10.2019 http://krusovce.sk/data/news/krusovce/2019/jesena_vystava2_52fa49_sm.jpg