Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kontakty

OcÚ OBEC Krušovce

 

IČO: 00699250
DIČ: 2021234589
telefón: 038/5311 530, 038/5311 531
fax: 038/5311140

 

adresa: Štefánikova 129, 956 31 Krušovce
okres: Topoľčany
kraj: Nitriansky
región: Tríbečsko-Inovecký

 

email: obec@krusovce.sk
  evidencia@krusovce.sk
  starosta@krusovce.sk

  

počet obyvateľov: 1729
rozloha: 1333 ha
1. pís. zmienka: v roku 1235

 

Starosta: PaedDr. Martin Zdychavský


Stavebný úrad:

Pondelok: 7.00-15.00
Piatok: 7.00-12.00

 

Úradné hodiny:

Pondelok: 7.00-15.00 
Utorok: 7.00-15.00 /nestránkové/
Streda: 7.00-16.00
Štvrtok: 7.00-15.00 /nestránkové/
Piatok: 7.00-13.30 /stránkové len do 12.00/

Pondelok - štvrtok: prestávka na obed 30 minút
(v rozmedzí od 11.30 hod. do 12.30 hod.)

                                                  Zamestnanci obecného úradu:                                                     

Janka Gogová – pokladňa, správa daní a podateľňa
Telefón: 038/5 311 530
Mailová adresa: janka.gogova@krusovce.sk

Mgr. Ľubomíra Gálisová – ekonómka obce, personalistika, mzdy, sociálne služby a správa majetku       

Telefón: 038/5311530                                                                                                                                              

Mailová adresa: lubomira.galisova@krusovce.sk

Miroslava Medová – evidencia obyvateľstva, knižnica a správa cintorínskych poplatkov
Telefón: 038/5 311 530, 531
Mailová adresa: miroslava.medova@krusovce.sk

Róbert Haberland – Spoločný obecný (stavebný) úrad so sídlom v Krušovciach
Telefón: 038/5 311 531, 0917 549 005
Mailová adresa: robert.haberland@krusovce.sk

Organizačná_štruktúra_obce_Krušovce

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti upravuje ochranu zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní a vybavovaní takýchto podaní. Novú právnu normu Národná rada Slovenskej republiky schválila 16. októbra 2014 a účinnosť nadobudla 1. januára 2015.

Zákon si kladie za cieľ prijatím ochranných opatrení motivovať zamestnancov oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím zamestnaním. Predpokladá sa tiež zlepšenie odhaľovania protispoločenskej činnosti a jej páchateľov, a tým aj zníženie takto spôsobených škôd.

Mailová adresa: podnety@krusovce.sk