Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2024/2025

SÚBOR
Dátum: 16.04.2024
Zápis detí do materskej školy na školský rok 2024/2025

Od 2. mája do 31. mája 2024

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2024/2025

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Krušovce oznamuje, že zápis detí do materskej školy na šk. rok 2024/2025 sa uskutoční

od 2. mája do 31. mája 2024.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade s § 59 zákona č. 418/2021 Z. z. a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z.

 

Podávanie žiadostí:

Žiadosti budú prijímané:

- online e – prihlášky budú spustené od 02. 05. 2024 do 31. 05. 2024 na web stránke: https://zsmskrusovce.edupage.org (zákonný zástupca vyplní na danej stránke elektronickú žiadosť)

- e-mailom na adresu: mskrusovce@gmail.com

- poštou na adresu: Základná škola s materskou školou, „Žiadosť MŠ“, Cyrila a Metoda 446, Krušovce 956 31

- osobne priniesť do MŠ v čase:

  od 8:30 hod. do 11:30 hod.   

  a od 15:00 hod. do 16:00 hod.

 

 Čo potrebujete k zápisu:

- rodný list dieťaťa

- ŽIADOSŤ – si stiahnete na stránke https://zsmskrusovce.edupage.org/ a vyplníte, alebo prevezmete osobne v MŠ Krušovce.

- žiadosť bude k dispozícii na stiahnutie od 02. 05. 2024 na webe

K žiadosti sa prikladá potvrdenie od detského lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a údaj o povinnom očkovaní, ktoré je nevyhnutnou súčasťou žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ.

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak: - jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu), - jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať) alebo - vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením.

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy.

 

Podmienky na prijatie dieťaťa do MŠ

  • prednostne sa prijímajú deti, ktoré k 31. 08. 2024 dovŕšili päť rokov a pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania POVINNÉ podľa Zákona 415/2021 Z. z.,
  • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
  • ostatné deti sa prijímajú podľa voľnej kapacity materskej školy,
  • ak kapacitné podmienky dovolia, môžu byť prijaté aj deti mladšie ako 3 roky, podmienkou je, že majú osvojené základné hygienické návyky a samoobslužné návyky (dieťa sa čiastočne oblieka, obúva  a samo sa vie vyzuť, najesť, napiť, umyť, utrieť si ruky,  ísť na WC a je bez plienky).

Prípadné informácie na tel. č.: 038/5 311 137

Termín prevzatia rozhodnutí bude včas oznámený.

 

Plagá_-_zápis_detí_do_MŠ_2024

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Plagát na zápis š.r.2024-2025 Veľkosť: 262.6 kB Formát: pdf Dátum: 16.4.2024