Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
SÚBOR

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

10.03.2022
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Verejná vyhláška
SÚBOR

Verejná vyhláška

25.02.2022
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia
Návrh VZN č. 1/2022
SÚBOR

Návrh VZN č. 1/2022

22.02.2022
O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ...
Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja
SÚBOR

Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja

15.01.2022
Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 6
SÚBOR

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 6

23.12.2021
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 6
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 5
SÚBOR

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 5

23.12.2021
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 5
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 4
SÚBOR

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 4

23.12.2021
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 4
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 3
SÚBOR

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 3

23.12.2021
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 3
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 2
SÚBOR

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 2

23.12.2021
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 2
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
SÚBOR

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

23.12.2021
Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zasadnutie OcZ Obce Krušovce č. XXII.
SÚBOR

Zasadnutie OcZ Obce Krušovce č. XXII.

16.12.2021
15. december 2021
Návrh rozpočtu Obce Krušovce
SÚBOR

Návrh rozpočtu Obce Krušovce

29.11.2021
Na roky 2022, 2023, 2024
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecnezáväznému nariadeniu č. 6/2020
SÚBOR

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecnezáväznému nariadeniu č. 6/2020

29.11.2021
O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na...
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecnezáväznému nariadeniu č. 5/2020
SÚBOR

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecnezáväznému nariadeniu č. 5/2020

29.11.2021
O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné...
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecnezáväznému nariadeniu č. 4/2020
SÚBOR

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecnezáväznému nariadeniu č. 4/2020

29.11.2021
O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na...
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2021 o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a príspevku pre dôchodcov
SÚBOR

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2021...

02.09.2021
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2021...
V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A
SÚBOR

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

09.07.2021
Stavebné povolenie: „PE_Topoľčany-ES Partizánske, VNK, TS“
Záverečný účet Obce Krušovce za rok 2020
SÚBOR

Záverečný účet Obce Krušovce za rok 2020

22.04.2021
Záverečný účet Obce Krušovce za rok 2020
Zámer prenájmu obecného majetku v zmysle osobitného zreteľa

Zámer prenájmu obecného majetku v zmysle osobitného zreteľa

20.04.2021
Nebytové priestory
Zoznam mobilných odberových miest
SÚBOR

Zoznam mobilných odberových miest

09.12.2020
v okrese Topoľčany