Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výsledok obchodnej verejnej súťaže

Dátum: 29.01.2024
Autor: PaedDr. Martin Zdychavský
Výsledok obchodnej verejnej súťaže

Pozemok na parkovanie osobných motorových vozidiel

Obec Krušovce oznamuje výsledok obchodnej verejnej súťaže, ktorej predmetom bol výber najvhodnejšej ponuky na prenájom časti pozemku parc. registra C KN č. 914, orná pôda, o výmere 315 m2 v kat. území Krušovce, okres Topoľčany, zapísanej na LV č. 989.

Najvhodnejšiu ponuku predložil: Ján Jurík, Betlehemská 388/49, 956 31 Krušovce, cena: 1,50 € / m2

Ročný nájom: 472,50 €