Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

VIII. rokovanie OcZ

Dátum: 23.11.2023
Autor: PaedDr. Martin Zdychavský
VIII. rokovanie OcZ

27. november 2023

POZVÁNKA

          V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta Obce Krušovce na žiadosť poslancov Ing. M. Gálisa, Ing. O. Bulika, MBA a pani M. Šupovej zvoláva VIII. rokovanie Obecného zastupiteľstva Obce Krušovce, ktoré sa uskutoční 27. novembra 2023 o 18.30 hod. v kinosále Kultúrneho domu v Krušovciach s týmto navrhovaným programom:

  1. Otvorenie,
  2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa,
  3. Návrh programu VIII. rokovania OcZ,
  4. Žiadosti predkladané prostredníctvom poslancov OcZ: Ing. M. Gálisa, Ing. M. Bulika, MBA a pani M. Šupovej.
  5. Záver

V Krušovciach, dňa 23. 11. 2023

PaedDr. Martin Zdychavský, starosta obce