VZN


  Zobrazujem 8 z 8 dokumentov (strana 1).
VZN č. 1/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou Krušovce
Kategória: VZN
Dátum: 26.03.2019 Veľkosť: 304.8 kB (1 súbor)
VZN č. 2/2016 o spôsobe použiatia finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa
Kategória: VZN
Dátum: 05.04.2017 Veľkosť: 821.6 kB (1 súbor)
VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa
Kategória: VZN
Dátum: 05.04.2017 Veľkosť: 188.5 kB (1 súbor)
VZN č. 4/2015 o obmedzení a zákaze používania pyrotechnických výrobkov na územi obce Krušove
Kategória: VZN
Dátum: 05.04.2017 Veľkosť: 586.6 kB (1 súbor)
VZN č. 1/2015 o určení názvu ulice
Kategória: VZN
Dátum: 05.04.2017 Veľkosť: 395.7 kB (1 súbor)
VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krušovce a Dolné Chlebany
Kategória: VZN
Dátum: 27.03.2017 Veľkosť: 4.93 MB (1 súbor)
VZN č. 3/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krušovce a Dolné Chlebany
Kategória: VZN
Dátum: 27.03.2017 Veľkosť: 7.71 MB (1 súbor)
VZN č. 1/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou Krušovce
Kategória: VZN
Dátum: 27.03.2017 Veľkosť: 418.2 kB (1 súbor)
 


Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.