Obec Krušovce

Zmena úradných hodín

Zmena úradných hodín
od 01.07.2019 do 30.08.2019

radné_hodiny