Informácia o odpade

Informácia o odpade
Zmena miesta
22.02.2019
Autor: PaedDr. Martin Zdychavský

Obecný úrad Krušovce oznamuje, že si môžu občania vyviesť primerané množstvo drobného stavebného odpadu do vyhradeného miesta pri futbalovom ihrisku.

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác nehnuteľností, vykonávaný fyzickou osobou maximálne množstvo pre uloženie tohto druhu odpadu je 1 m3/domácnosť/rok pre občana Obce Krušovce, ktorý sa preukáže platným občianskym preukazom.

Pri väčších množstvách si každý občan rieši odvoz tohto odpadu na vlastné náklady súkromne – objednaním veľkoobjemného kontajnera!!!

Otváracie hodiny sú v stredu a sobotu od 10 hod. do 17 hod. Žiadame o dodržiavanie uvedených hodín!!!

Na vyhradené miesto sa nesmie ukladať:

1.Plasty (sú na to určené kontajnery (Žlté), iba v prípade ak sú stlačené a v plastovom vreci)

2.Sklo biele, farebné (sú na to určené kontajnery (Zelené), sklo sa netriedi podľa farby

3.Domový odpad, ktorý patrí do smetnej nádoby–zmiešaný odpad

4.Pneumatiky – tie majú zberné miesta v pneuservisoch!

5.Zvierací trus

6.Viacvrstvové kombinované materiály - VKM a kovové obaly (sú na to určené kontajnery - Červené)

7.Elektroodpad - obec bude počas roka vykonávať zber tohto odpadu (informovanie bude prostredníctvom obecného rozhlasu, na internetovej stránke obce a v káblovej televízii).

Obecný úrad ďalej oznamuje, že pri Výkupni zberných surovín je vytvorené miesto pre dočasné uloženie Biologického odpadu, teda pre odpad zo záhrad, ako sú konáre, listy, tráva a podobne. Tento druh odpadu môžete vyvážať tiež v stredu a sobotu od 10 hod. do 17 hod. Žiadame o dodržiavanie uvedených hodín!!!Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.