Obec Krušovce

Infomácia o nájme poľnohospodárskych pozemkov

Infomácia o nájme poľnohospodárskych pozemkov
Nová povinnosť pre nájomcov poľnohospodárskej pôdy

Okresný úrad Topoľčany oznamuje, že každý najomca, t.j. každý kto užíva poľnohospodárskú pôdu na základe nájomnej zmluvy alebo nájomného vťahu má povinnosť do 31.01.2019 poskytnúť sumárne údaje z evidencie nájomného za rok 2018 v tabuľkovej forme.

Súbory na stiahnutie