Obec Krušovce

Stretnutie so sv. Mikulášom

Stretnutie so sv. Mikulášom
7. december 2018

Stretnutie so sv. Mikulášom

Dňa 7. decembra 2018 zavítal do kultúrneho domu plného detí sv. Mikuláš, aby navštívil krušovské deti. Sprevádzal ho aj čert. Pre deti čakal balíček dobrôt. Keď Mikuláš rozdal všetky balíčky a rozlúčil sa s deťmi, nasledovala diskotéka kde sa mohli všetky deti vyšantiť.