Obec Krušovce
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

XV. Krušovský festival dychových hudieb

XV. Krušovský festival dychových hudieb
12. august 2018

V nedeľu 12. augusta sa o 15.00 hod. vystúpením Nedanovčianky začal už XV. Krušovský festival dychových hudieb, ktorý tak ako aj po iné roky finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj. Svoju účasť na ňom neodmietol ani predseda NSK doc. Milan Belica. Moderovania sa zhostil Július Krajčík, riaditeľ Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch. Jeho hlas určite poznajú všetci poslucháči rozhlasovej relácia Jubilanti. Tento ročník bol špeciálne venovaný hudobnému skladateľovi a kapelníkovi Eduardovi Čuhákovi, ktorý bol za svojho života ocenený aj čestným občianstvom obce Krušovce. Z množstva skladieb v podaní Ostratičanky, Bučkovanky, Textilanky či Nadličanky zazneli aj tie, pod ktorými sa autorsky podpísal tento skladateľ. Dychovky za svoje účinkovanie boli odmenené plaketami z rúk starostu obce Ivana Hubinského. Festival svojím vystúpením prišla spestriť aj spevácka skupina Nádej.