Bohoslužobný poriadok - Tretia nedeľa po Narodení Pána – Krst Krista Pána - 2018

Bohoslužobný poriadok - Tretia nedeľa po Narodení Pána – Krst Krista Pána -  2018
V termíne od 14.01. do 20.01.2019
15.01.2019
Autor: PaedDr. Martin Zdychavský

Bohoslužobný poriadok  - Tretia nedeľa po Narodení Pána – Krst Krista Pána - 2018

14.január, Pondelok 1.týž. v Cezroč.obd.,

S.16:30 + Ján P r i e c e l  a manželka Emília, syn Rudolf a obidvaja starí rodičia

K.17:30 za farníkov

15.január, Utorok 1.týž. v Cezroč.obd.,

16.január, Streda 1.týž. v Cezroč.obd.,

K.17:30 za farníkov

17.január, Štvrtok 1.týž. v Cezroč.obd., Sv. Antona , opáta

K.17:30 + Terézia  R a u č i n o v á, manžel Jozef a rodičia z obidvoch strán

18.január, Piatok 1.týž. v Cezroč.obd.,

K.17:30 + Gabriela  Č a n i g o v á, rod. Spodná a František Čaniga

19.január, Sobota1.týž. v Cezroč.obd.,

H.Ch.17:00 + Milan B a l á t, dcéra Marienka a rodičia z obidvoch strán

20.január, Druhá nedeľa v Cezroč.obd.

K.8:00 + Eduard  M a r k o, rodičia z obidvoch strán a ostatná rodina

S.9:30  +  Vojtech  V l n k a, rodičia z obidvoch strán a deti

K.11:00 za farníkov

Pán Boh odmeň za starostlivosť o kostol a kaplnku. Tento týždeň prosím o túto službu: 16. skupinu od 5. 5. do 11. 5.2018 - 325 Šmotlákoná, Vrana, 326 Mako, 559 Šmotláková, 300 Bajzík, 331 Čuhák, 333 Miklovičová, 335 Sekáčová, 341 Šupová, 342 Brišáková.

Od piatok 18.1.2019 začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme na tento úmysel v svojich modlitbách a obetách.

Počas a po piatočných sv. omšiach pokračuje príprava na prvé sv. prijímanie, ktoré bude 26. mája a v nedeľu o 11:00 hod. budú v rámci sv. omší prípravy na sviatosť birmovania, ktorá bude v nedeľu 12. mája 2019.Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.