Bohoslužobný poriadok - Druhá adventná nedeľa - 2018

Bohoslužobný poriadok - Druhá adventná nedeľa - 2018
V termíne od 10.12. do 16.12.2018
12.12.2018
Autor: Ivan Hubinský

Bohoslužobný poriadok – Druhá adventná nedeľa -  2018

10.december, Pondelok po 2.adv.ne.,

S.16:30 + Ján M a k a r a , manželka, deti a vnuci

K.17:30 + Helena  R o d i n o v á  , manžel Štefan a ich rodičia

11.december, Utorok po 2.adv.ne., Sv. Damaza I., pápeža                                             

12.december, Streda po 2.adv.ne., Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej

K.17:30 za farníkov

13.december, Štvrtok po 2.adv.ne.,  Sv. Lucie, panny a mučenice

K.17:30 za farníkov

14.december, Piatok po 2.adv.ne.,  Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

K.17:30 + Jozef a Mária K u b r i c k í, ich rodičia, súrodenci, zať Pavol a ostatní + z rodiny

15.december, Sobota po 2.adv.ne., 

H.Ch.17:00 + M e d o Rudolf, manželka Margita a rodičia z obidvoch strán

16.december,  Tretia adventná nedeľa

K.8:00 + Anton  Ž a ť k o  a obidvaja rodičia

S.9:30  + Jozef a Jolana  Č i s l á k o v í  a syn Jozef

K.11:00 + Milanko  K o z i n k a, otec a starí rodičia

Pán Boh odmeň za starostlivosť o kostol a kaplnku. Tento týždeň prosím o túto službu: 11. skupinu - 565 Gális, 310 Gál, 547 Grman, Ondruška, Medová, 303 Banďurek, 582 Novotný, 558 Čuháková, 616 Rusňák, 567 Čaniga, 525 Uhrík, 655 Lipták, 537 Žaťko 626 Cabaj.

Pán Boh odmeň za vašu štedrosť pri zbierke na katolícku charitu, vopred Pán Boh odmeň vašu štedrosť. Vyzbieralo sa a na biskupský úrad bolo odoslaných: 390,- €, z toho v Krušovciach a Dolných Chlebanoch: 248,40 €, v Horných Chlebanoch: 52,60 € a v Solčiankach: 90,-€. Mech Vám to Pán odmení.

Dnes pozývame na stretnutie mladých rodín s deťmi o 15:30 na faru.

Ako som oznamoval, vianočná sv. spoveď bude v Krušovciach v utorok 18.12.2018. Prosíme ochotných farníkov, keby mohli prísť pomôcť pri upratovaní fary pred Vianocami deň pred tým, teda v pondelok 17.12. od 8:00 hod.

Na Slovensku začalo rozhlasové vysielanie druhé katolícke rádio Rádio Mária, ktoré je súčasťou Svetovej rodiny Rádia Mária. Pozývajú nás na počúvanie a na výveske budú základné informácie, dá sa počúvať aj na internete a cez mobilné aplikácie.

Vicerektor-ekonóm kňazského seminára ďakuje všetkým, ktorí finančne, alebo darmi úrody podporili seminár a bohoslovcov. Pozdravuje vás aj s bohoslovcami sľubuje modlitby za nás.

V piatok a cez a po večernej sv. omši v kaplnke pokračuje príprava na 1.sv. prijímanie v Krušovciach. Prosíme, aby s deťmi vždy prišiel aj jeden dospelý.

V tomto týždni sú zimné kántrové dni. Streda, piatok a sobotu. Záväzný je jeden, kedy máme modlitbou a miernym pôstom prosiť za príchod Kristovho kráľovstva do rodín.

V pondelok 10.12. o 18:00 bude v Krušovciach slávnostné zastupiteľstvo, kedy sa zmenia starostovia. Úprimne ďakujem odchádzajúcemu za všetku pomoc a spoluprácu a novému vyprosujem Božie požehnanie a prajem veľa úspechov. A všetkých prosím, aby mu pomáhali, veď ide o dobro obce, ktorému najviac uškodia vzájomné rozpory.

Budúci týždeň budem zapisovať úmysly sv. omší na mesiace január, februára a marec. A to v Krušovciach štvrtok po sv. omši, v Solčiankach v pondelok od 16:00 hod. a v Horných Chlebanoch v sobotu po sv. omši. Aby bola zachovaná určitá spravodlivosť, tento týždeň ešte nebudem zapisovať úmysly oznámené telefonicky. Až od budúcej nedele.Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.