Bohoslužobný poriadok - 31. nedeľa v Cezroč.obd. - 2018

Bohoslužobný poriadok - 31. nedeľa  v Cezroč.obd. - 2018
V termíne od 12.10. do 18.11.2018
12.11.2018
Autor: Ivan Hubinský

Bohoslužobný poriadok – 32. nedeľa v Cezroč.obd. - 2018

12.november, Pondelok 32.týž. v Cezroč.obd., Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

S.16:00 za zdravie a Božiu pomoc

K.17:00  ako poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pre celú rodinu pri príležitosti výročia sobáša 

13.november, Utorok 32. týž. v Cezroč.obd.,

14.november, Streda 32.týž. v Cezroč.obd.,

K.17:00 + Františka  T u r o ň o v á  (výročná) a rodičia z obidvoch strán

15.november, Štvrtok 32.týž. v Cezroč.obd., Sv. Alberta Veľkého, biskupa a uč. Cirkvi

K.17:00 za zdravie a Božie požehnanie pre Samuela, Janu, Antona a Marínu  

16.november, Piatok 32.týž. v Cezroč.obd., Sv. Margity Škótskej a Sv. Gertrúdy , panny

K.17:00  + Jozef  R o d i n a, rodičia z obidvoch strán a Zdenka  B u l á k o v á

17.november, Sobota 32.týž. v Cezroč.obd.,  Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

H.Ch.17:00 + Anton K r a j č í r a rodičia z obidvoch strán - v klube dôchodcov

18.november, 33. nedeľa v Cezroč.obd.,

K.8:00 + Terézia  K r i š t o f o v á, obidvaja rodičia a švagor Ján

S.9:30 + Viliam  R a j t a r  a  manželka Anna

K.11:00+ Oľga a Jaroslav  Š u p a a ostatnú živú i zosnulú rodinu

Pán Boh odmeň za starostlivosť o kostol a kaplnku. Tento týždeň prosím o túto službu 7. skupinu - 255 Gálisová, 609 Kopecký, 612 Kúdela, 197 Medo, 580 Naňo,199 Žaťková, 200 Dubajová, 252 Kubrická, 201 Cabuk, 251 Končeková, 250 Pavlovič, 203 Schlosserová, 248 Remiš, 246 Šupa.

Sv. omše v Horných Chlebanoch budú bývať v Klube dôchodcov.

17.11.2018, v sobotu, organizuje katolícke hnutie ERKO Deň radosti v Základnej škole v Jacovciach. Ide o celodenný program pre deti a prihlásiť sa možno u pani katechétky Vražbovej. Účastnícky poplatok je 2,- €. Podobne je možné zapojiť deti do pravidelných stretaní. Bližšie informácie u pani katechétky.

Dnes  o 15:30 bude stretnutie mladých rodín s deťmi na fare. Srdečne pozývame.

Nakoľko budem budúci týždeň na diecéznych duchovných cvičeniach, sv. omše budú bývať o 17:00 hod. po celý týždeň.

Na výveske je informácia o vyhlásení kostola v Hronskom Beňadiku za diecéznu svätyňu v sobotu a v nedeľu 24 . a 25.novembra 2018. Srdečne nás pozývajú.Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.