Obec Krušovce
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Informácia

Informácia
Platenie daní a miestnych poplatkov

Obecný úrad Krušovce oznamuje občanom, že v týchto dňoch je Vám pracovníkom obce doručované Rozhodnutie o miestnej dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za komunálne odpady. Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu a zákaz vychádzania je v súčasnej dobe nutné uhrádzať poplatky za odvoz odpadu a dane z nehnuteľnosti prevodom na účet obce Krušovce. IBAN, konštantný symbol a variabilný symbol je uvedený v rozhodnutí. Ku všetkým rozhodnutiam je pripojená aj poštová poukážka, ktorou môžete uhrádzať poplatky aj poštou. V nevyhnutných prípadoch, alebo kto nemá zriadený účet, môžete uhradiť poplatky aj na obecnom úrade v stránkových dňoch.