Obec Krušovce
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zatvorený Obecný úrad

Zatvorený Obecný úrad
od 04.01.2021 do 22.01.2021

O Z N A M

Na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. 12. 2020 k návrhu na zmenu opatrení v súčasnej pandemickej situácii na Slovensku v období od 1. 1. 2021 do 24. 1. 2021 bolo vydané starostom obce Krušovce rozhodnutie o vykonávaní práce formou „home office“ (práca z domu) pre administratívnych pracovníkov obecného úradu.

 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2021, ktoré treba podať do 31. 1. 2021

(https://www.moderneobce2.sk/data/uploads/krusovce/Da%C5%88ov%C3%A9_priznanie_tla%C4%8Divo.pdf)

žiadame zasielať elektronicky na mail: obec@krusovce.sk, poštou prípadne osobne vhodiť do schránky na budove obecného úradu, vchod do knižnice.

 

 

Za porozumenie ďakujeme.