Obec Krušovce
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Výzva pre občanov

Výzva pre občanov
na zaplatenie daní

Žiadame občanov, ktorí nemajú uhradené poplatky za zmesový komunálny odpad, daň za psa a daň z nehnuteľnosti za rok 2020, aby tieto poplatky a dane uhradili do 15.11.2020!

V súvislosti so šíriacim sa koronavírusom a na základe odporúčania Krízového štábu SR, je potrebné minimalizovať  hotovostný styk pri výbere daní a poplatkov za komunálny odpad preto ponúkame občanom možnosť platby poštovou poukážkou prípadne Internet Bankingom. Je potrebné uhradiť uvedenú sumu na číslo účtu so zadaným variabilným symbolom, ktoré je uvedené na Vašom rozhodnutí.

V prípade nejasnosti volajte na tel. č. 038/5311 530.