Obec Krušovce
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zápis detí do MŠ

Zápis detí do MŠ
od 04.05.2020 do 31.05.2020

Zápis detí do MŠ pre školský rok 2020/2021

V súlade s § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, určujeme miesto a termín podávania žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
pre školský rok 2020/2021 do Materskej školy Krušovce, Cyrila a Metoda 446.

Podávanie žiadosti: elektronicky na stránke: https://zsmskrusovce.edupage.org/

prostredníctvom on-line prihlášky, ktorá bude aktívna od termínu zápisu.

Termín: od 04. mája 2020 do 31.mája 2020 

Podmienky na prijatie:

  • Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú doručí prostredníctvom on-line prihlášky, ktorá sa bude nachádzať na vyššie uvedenej stránke
  • Potvrdenie  o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast sa pri zápise nevyžaduje – doplní sa dodatočne, najneskôr 
    v deň nástupu dieťa

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma (§ 59 ods.2 zákona č.245/2008 Z.z.):

  • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
  • dieťa s odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky,
  • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky,
  • ostatné detí sa prijímajú podľa voľnej kapacity materskej školy
  • dieťa mladšie ako 3. roky sa prijíma v prípade, že to umožňuje kapacita materskej školy.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predkladá žiadosť
o prijatie dieťaťa do materskej školy bez vyjadrenia príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Krušovciach oznamuje rodičom, ktorí chcú zapísať deti do materskej školy a nemajú prístup k internetu, môžu si prísť dieťa zapísať osobne do priestorov materskej školy dňa 25. 05. 2020 t. j. v pondelok v čase od 8:30 do 11:30 hod. bez prítomnosti detí.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Plagát na zápis š.r.2020-2021 343.1 kB pdf 29.4.2020

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.