Obec Krušovce
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Bohoslužobný poriadok – Zoslanie Ducha Svätého - 2020

Bohoslužobný poriadok –  Zoslanie Ducha Svätého  - 2020
oznamy

Bohoslužobný poriadok – Zoslanie Ducha Svätého - 2020

30.máj, Sobota po 7.veľkonočnej nedeli, 

H.Chl.18:00 + Štefan  Jaško (4.výr.), obidvaja rodičia a brat

31.máj, Zoslanie Ducha Svätého,   

K.8:00 + Vincent Mikuláš, manželka Mária, obidvaja rodičia a dcéra Oľga

S.9:30 + Albín Krištof, rodičia Krištofoví a Puškároví

K.11:00 + Melánia Belesová, manžel Július, rodičia a ostatná zosnulá rodina – živý prenos

1.jún, Pondelok 9.týž. v Cezroč.obd., Preblah. Panny Márie, Matky Cirkvi – Svätodušný pondelok

S.17:00 + Augustín Kopecký, nevesta Mária, rodičia a svokrovci

K.18:00 + Mária Petrášová (nedož. 100 rokov), manžel Štefan a obidvaja starí rodičia

2.jún, Utorok  9.týž. v Cezroč.obd.,  Sv. Marcelína a Petra, muč.

3.jún, Streda 9.týž. v Cezroč.obd.,  Sv. Karola Lwangu a spoloč., muč.

K.18:00 za farníkov

4.jún, Štvrtok  9.týž. v Cezroč.obd., Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

K.18:00 + Milan Gális a rodičia z obidvoch strán

5.jún, Piatok  9.týž. v Cezroč.obd., Sv. Bonifáca, biskupa a muč.

S.17:00 + rodičia Bučkoví, syn, dcéra, vnuk

K.18:00 + Štefan  Sládečka - pohrebná

6.jún, Sobota 9.týž. v Cezroč.obd., Sv. Norberta, biskupa

7:30 fatimská pobožnosť so sv. omšou - za farníkov

7.jún, Najsvätejšej Trojice,

K.8:00 + Gustáv Novotný, manželka Mária Marta a starí rodičia z obidvoch strán

S.9:30 + Milan Minárik, brat, sestra, švagor a rodičia z obidvoch strán

K.11:00 + Anna Ficová (6.výr.), rodičia z obidvoch strán,starí rodičia Gálisoví a Naňoví 

K.14:00 – 15:00 prvonedeľná poklona

H.Chl.15:30 hod. + rodičia Štefankoví a synovia Ján a František

    Keďže tí, ktorí dali tieto úmysly sv. omší nevedia, že budú slúžené, prosím, keby ste to oznámili tým, ktorých sa to týka.

      Pán Boh odmeň za pomoc pri upratovaní kostola a kaplnky. Na budúci týždeň, prosím tieto domy:  658 Patrovič, 136 Síleš, 138 Biháry, Olách, 141 Sílešová,  147  Kajanová, 154 Jurik, 146 Žitňan, 157 Medo, 158 Haláša, 161 Kralus, 165 Merka ,  172 Síleš, 581Hederová,262 Čaniga, 260 Elšíková, 181 Rybanská,  259 Konyarik,    183 Čaniga, 257 Týleš, 722 Bočky, 187 Kabourek

       Pán Boh odmeň za vašu štedrosť pri zbierke na katolícke masmédiá. Napriek sťaženým okolnostiam sa vyzbieralo a na biskupský úrad bolo odoslaných: 215,52 €.

Z toho v Krušovciach a Dolných Chlebanoch: 75,60 €,  v Horných Chlebanoch: 66,72 €  a v Solčiankach: 73,20 €. Pán Boh odmeň.

Dnes bude pri sv. omšiach ofera na opravu kostola. Na Ducha býva farská ofera, ale v týchto pohnutých časoch je potrebné podporiť opravu kostola a tak vás prosím o pochopenie a pomoc.

      Dnes  môžeme získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky pri verejnom speve, alebo recitovaní hymnu Príď Duchu Svätý Tvorivý.

       Tento týždeň je prvopiatočný. Spovedať budem už v normálnom režime, teda v pondelok o 16:00 v Solčiankach, v stredu a štvrtok  o 17:00 v Krušovciach, v piatok o 15,15 v H. Chlebanoch s rozdaním sv. prijímania, o 16:00 v Solčiankach.

V sobotu je fatimská pobožnosť spojená so sv. omšou v Krušovciach o 7:30 hod.

Prosím i naďalej o zachovanie náležitých hygienických predpisov.

       V nedeľu 7.6. bude v nadlickej farnosti birmovka. Birmovať bude otec biskup Mons. V.Judák a birmovka bude o 10:30 na Mechovičke. V prípade zlého počasia v nadlickom kostole.

     Nakoľko v sobotu večer budem odcestovaný, sv. omša v Horných Chlebanoch bude v nedeľu o 15:30 hod.

      Ku chorým prídem štvrtok od 8:00 hod. po telefonickom dohovore. Ktorí by mali záujem aj keď sa ja neohlásim, prosím zavolajte na farské číslo. 

 

                                     

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.