Obec Krušovce
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Miestny rozhlas na web

Miestny rozhlas na web
Vyriešený

Podnet:

Dobrý deň p. starosta,
podávam týmto návrh na zverejnenie hlásení miestneho rozhlasu v písomnej forme na web obce, tak aby každý kto si nemohol vypočuť alebo sa chce vrátiť k oznamu miestneho rozhlasu, mohol tento nájsť a prečítať na stránke obce.
Dávam tiež návrh aj na zriadenie “spoločenskej rubriky” s informáciami o aktuálnych demografických údajoch , o uzatvorenych sobášoch, narodeniach, úmrtiach a pripadne aj o jubileach našich občanov.
Ďakujem
VH

Odpoveď:

Dobrý deň prajem,

v súčasnosti sa drvivá väčšina oznamov zverejňuje na web stránke obce, dokonca v predstihu, ako sa oznam vyhlási v obecnom rozhlase. Komerčné, reklamné a podobné oznamy sa na web stránke nezverejňujú. Čo sa týka základných demografických údajov, môžeme zvážiť uverejnenie ročnej štatistiky. Ostatné údaje podliehajú ochrane osobných údajov.

S pozdravom

PaedDr. Martin Zdychavský, starosta obce