Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

SÚBOR
Dátum: 18.04.2023
Autor: PaedDr. Martin Zdychavský
ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov činnosťou R9

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodlo podľa § 29 ods. 2, v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov činnosťou R9“, navrhovateľa Venom-CC, s.r.o., Železničiarska 408/16, 955 01 Topoľčany, IČO 36 822 957, takto:

Zmena navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov činnosťou R9“, uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VENOM_Rozhodnutie_v_ZK-1 Veľkosť: 1.09 MB Formát: pdf Dátum: 18.4.2023