Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, daň za psa

Dátum: 04.01.2023
Autor: PaedDr. Martin Zdychavský
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, daň za psa

Na rok 2023

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, daň za psa na rok 2023

     Obecný úrad Krušovce upozorňuje občanov, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov nové daňové priznanie k dani z nehnuteľností  na rok 2023 podávajú občania, ktorí:

- počas minulého roka 2022 získali do vlastníctva nehnuteľnosť ( napr. kúpou, darovaním ),

- predali nehnuteľnosť alebo jej časť,

- ak sa zmenil druh pozemku, užívanie  - účel stavby,

- ak bolo na stavbu vydané stavebné povolenie alebo bola stavba skolaudovaná, ak bola postavená drobná stavba a podobne.

Zákonná lehota na podanie daňového priznania je do 31. januára 2023.

FO a PO u ktorých nedošlo k zmenám skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností, nové daňové priznanie v roku 2023 nepodávajú.

Tlačivá daňového priznania si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v čase úradných hodín.

Daň za psa

     Daňové priznanie za psa podáva daňovník v priebehu roka do 30 dní odo dňa obstarania psa staršieho ako 6 mesiacov alebo odo dňa dosiahnutia veku psa 6 mesiacov.

Uhynutie  (strata) psa, ktorý je predmetom dane, je potrebné oznámiť do 30 dní, pretože zanikla daňová povinnosť.