Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, daň za psa na rok 2022

Dátum: 18.01.2022
Autor: PaedDr. Martin Zdychavský
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, daň za psa na rok 2022

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, daň za psa na rok 2022

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, daň za psa na rok 2022

     Obecný úrad Krušovce upozorňuje občanov, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov nové daňové priznanie k dani z nehnuteľností  na rok 2022 podávajú občania, ktorí:

- počas minulého roka získali do vlastníctva nehnuteľnosť ( napr. kúpou, darovaním ),

- predali nehnuteľnosť alebo jej časť,

- ak sa zmenil druh pozemku, užívanie  - účel stavby,

- ak bolo na stavbu vydané stavebné povolenie alebo bola stavba

  skolaudovaná, ak bola postavená drobná stavba a podobne.

Zákonná lehota na podanie daňového priznania je do 31. januára 2022.

FO a PO u ktorých nedošlo k zmenám skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností, nové daňové priznanie v roku 2022 nepodávajú.

Tlačivá daňového priznania si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v čase úradných hodín.

Tlačivá daňového priznania sú zverejnené aj na webovom sídle obce www.krusovce.sk

link: https://www.moderneobce2.sk/data/uploads/krusovce/Da%C5%88ov%C3%A9_priznanie_tla%C4%8Divo.pdf

link: https://www.moderneobce2.sk/data/uploads/krusovce/Potvrdenie_o_podani_priznania.pdf

Daň za psa

     Daňové priznanie za psa podáva daňovník v priebehu roka do 30 dní odo dňa obstarania psa staršieho ako 6 mesiacov alebo odo dňa dosiahnutia veku psa 6 mesiacov.

     Uhynutie  (strata) psa, ktorý je predmetom dane, je potrebné oznámiť do 30 dní, pretože zanikla daňová povinnosť.