Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výsledok obchodnej verejnej súťaže č. 1

Dátum: 29.01.2021
Autor: PaedDr. Martin Zdychavský
Výsledok obchodnej verejnej súťaže č. 1

Prenájom poľnohospodárskej pôdy

Obecný úrad Krušovce oznamuje výsledok Obchodnej verejnej súťaže č. 1, ktorým bol výber najvhodnejšej ponuky na prenájom obecných poľnohospodárskych pozemkov v kat. území Krušovce, Dolné Chlebany a Horné Chlebany.

Katastrálne územie Krušovce:

Parcela EKN č. 1484/2 orná pôda o výmere 367 m2 v 1/1  [367m2] (Výmera pre NZ 63 m2) – LV č. 989,

Parcela CKN č. 1544/10 trvalý tr. porast o výmere 2401 m2 v 1/1 [2401m2] (Výmera pre NZ 2401 m2) – LV č. 989,

Parcela CKN č. 1551/64 trvalý tr. porast o výmere 1188 m2 v 1/1 [1188m2] (Výmera pre NZ 1075 m2) – LV č. 989,

Parcela EKN č. 1478/1 zast. plocha a nádvorie o výmere 1976 m2 v 1/1 [1976m2] (Výmera pre NZ 490 m2) – LV č. 1908,

Parcela EKN č. 1304/36 zast. plocha a nádvorie o výmere 1069 m2 v 1/1 [1069m2] (Výmera pre NZ 1069 m2) – LV č. 1908,

Katastrálne územie Dolné Chlebany:

Parcela EKN č. 457 orná pôda o výmere 669 m2 v 1920/3520 [364,91m2] (Výmera pre NZ 364,91 m2) – LV č. 1149,

Parcela EKN č. 458 orná pôda o výmere 669 m2 v 1920/3520 [364,91m2] (Výmera pre NZ 364,91 m2) – LV č. 1149,

Parcela EKN č. 459 orná pôda o výmere 1248 m2 v 1920/3520 [680,73m2] (Výmera pre NZ 680,73 m2) – LV č. 1149,

Parcela EKN č. 1304/36 ostat. plocha o výmere 950 m2 v 1/1 [950m2] (Výmera pre NZ 912 m2) – LV č. 1292,

Katastrálne územie Horné Chlebany:

Parcela EKN č. 107 orná pôda o výmere 1165 m2 v 1/2 [582,50m2] (Výmera pre NZ 582,50 m2) – LV č. 385,

Parcela EKN č. 109 orná pôda o výmere 2851 m2 v 1/2 [1425,50m2] (Výmera pre NZ 1425,50 m2) – LV č. 385,

Parcela EKN č. 110 trvalý tr. porast o výmere 2162 m2 v 1/2 [1081m2] (Výmera pre NZ 1006 m2) – LV č. 385,

Parcela EKN č. 112 trvalý tr. porast o výmere 6060 m2 v 1/2 [3030m2] (Výmera pre NZ 2617 m2) – LV č. 385.

Komisia vyhodnotila Verejnú obchodnú súťaž č. 1 a vybrala najvhodnejší návrh podaný:

AgroGrand s.r.o., Hlavná 56, 956 31 Krušovce — Dolné Chlebany

S víťazom obchodnej verejnej súťaže bude uzatvorená nájomná zmluva na obdobie desiatich rokov podľa zákona č. 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka.