Bohoslužobný poriadok - 1. pôstna nedeľa - 2019

Bohoslužobný poriadok - 1. pôstna nedeľa - 2019
V termíne od 11.03. do 17.03.2019
11.03.2019
Autor: PaedDr. Martin Zdychavský

Bohoslužobný poriadok  - 1. pôstna nedeľa   -   2018

11.marec, Pondelok po 1.pôst. ned.

S.17:00  na úmysel ordinára

K.18:00 za + rodičov Alexandra  V a l u, manželku Ľudmilu, syna Viliama, zaťa Štefana, zaťa Viliama a rodičov z obidvoch strán

12.marec, Utorok po 1.pôst. ned. 

13.marec, Streda po 1.pôst. ned.

K.18:00 za farníkov

14.marec, Štvrtok po 1.pôst. ned. 

K.18:00 + Mária F e r e j e o v á,  rod. Remišová (30-dňová)

15.marec, Piatok po 1.pôst. ned. 

K.18:00 za farníkov

16.marec, Sobota po 1.pôst. ned.

H.Ch.18:00 + Anton  K m o t o r k a, Jozef  K ú d e l a  a manželka, dcéry a synovia

17.marec, 2. Pôstna nedeľa  

K.8:00 + Helena  Ď u r i č o v á, manžel Štefan a ostatní zosnulí z rodiny

S.9:30 + rodičia Š i m k o v í , synovia a zať

K.11:00 + Filip  P o d o b a, rodičia, súrodenci a švagrovia

Pán Boh odmeň za starostlivosť o kostol a kaplnku. Tento týždeň prosím o túto službu: 24. skupina 482 Babinec, 483 Sládečka, 484 Gális, 485 Sílešová, Síleš, 486 Bajzík, 489 Gális, 478 Matušová, 491 Trizma,494 Schuchmannová. 496 Šindelka, 497 Čaniga, 498 Bočkay, 499 Pavlovič, Sroková, 500 Bilický, 503 Gálisová, 504 Klabníková.

Dnes je pri sv. omšiach celoslovenská jarná zbierka na katolícku charitu. Zároveň si pri vchodoch môžu záujemcovia zobrať obálku s Krabičkou pre Afriku, do ktorej môžete v domácnostiach zbierať prebytočné drobné a nimi nakoniec podporiť africké deti.

Stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Záväzný je jeden, kedy sa máme modlitbou a miernym pôstom pripravovať na dobré prijatie sviatosti pokánia.

Stredu je výročie zvolenia Svätého Otca Františka (2013) pamätajme na neho v modlitbách a obetách.

Na výveske bude informácia o Púti mužov v Hronskom Beňadiku, ktorá bude v dňoch 19.3. a 24.3. 2019. A tiež povzbudenie nitrianskeho otca biskupa k tomu, aby sme využili svoje občianske právo a zúčastnili sa na blížiacich sa prezidentských voľbách.

V sakristii je možné kúpiť si knihu o živote rehoľnej sestry, misionárky Veroniky Therésie Ráckovej, ktorá bola zavraždená v Afrike a bola  sestrou dôstojného pána Petra Ráceka, ktorého ste viacerí dobre poznali.

V pôstnom období budú bývať aj pobožnosti krížovej cesty a to v Krušovciach piatok pred sv. omšou a v nedeľu o 15:00 hod.Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.