Obec Krušovce

Bohoslužobný poriadok – Najsvätejšej Trojice - 2018

Bohoslužobný poriadok – Najsvätejšej Trojice - 2018
16.06.2019 - 23.06.2019

Bohoslužobný poriadok – Najsvätejšej Trojice  -  2018

16.jún, Najsvätejšej Trojice    

K.8:00 +  Michal  P o l a n s k ý (20.výr.), manželka Veronika a dcéra Marta

S.9:30 +  Milan M i n á r i k a obidvaja rodičia

K.11:00 + Cyrila C h u d á , rodičia z obidvoch strán, syn Ján a vnuk Vladko

17.jún, Pondelok 11.týž.v Cezroč.obd., 

S.17:00 za farníkov

K.18:00 za Božie požehnanie pre rodinu

18.jún, Utorok 11.týž.v Cezroč.obd., 

19.jún, Streda 11.týž.v Cezroč.obd., Sv. Romualda, opáta

H.Ch. 17:00 na úmysel ordinára

K.18:00 za farníkov

20.jún, Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv – prikázaný sviatok 

S.16:30 za farníkov - s procesiou

K.18:30  za farníkov  - s procesiou – v kostole

21.jún, Piatok 11.týž.v Cezroč.obd., Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

K.18:00 + Štefánia  G á l i s o v á, rod. Bajzíková (2.výr.) a manžel Melicher (25.výr.)

22.jún, Sobota  11.týž.v Cezroč.obd., Sv. Pavlína z Noly, biskupa, Sv. Jána Fišera , biskupa a sv. Tomáša Mórusa, mučeníkov

H.Chl. 18:00  + Ján a Marcela  Č e r v e n í   a obidvaja rodičia

23.jún, 12. nedeľa v cezročnom období    

K.8:00 +  manžel Gustáv  B a l á t  a ostatní zosnulí z rodiny

S.9:30 za zdravie a Božie požehnanie do ďalších rokov 

K.11:00 + Jarmila  P i n t e r o v á , rod. Horňáková

Pán Boh odmeň za starostlivosť o kostol a kaplnku. Tento týždeň prosím o túto službu 36. skupinu - 116 Mikuláš, 117 Kubrán, 118 Klembara, 119 Bočkay, 120 Vlnka, 121 Ducký, 122 Ladický, 123 Mullerová, 125 Jankovič, 126 Janošik, 128 Kmotorka, 131 Vražba, 134 Zelmanová, 135 Ďuračková, 145 Gajdoš, 144 Kondrla,  127 Ridzik, 129 Juriga, 113 Ficel, 114 Šramková, 115 Domčeková.

Zapisujem úmysly sv. omší na mesiace júl, august a september. Vždy po sv. omšiach, alebo telefonicky.

Dnes pokračujeme s mesačnými zbierkami na kostol. Prosím keby ste si svoje milodary rozdelili tak, aby sme aj my, aj vy dokázali zvládnuť tieto potreby. Vopred Pán Boh odmeň.

Štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. V predvečer sviatku bude sv. omša aj v H.Chlebanoch o 17:00 hod. V deň sviatku bude sv. omša s procesiou Božieho tela o 16:30 v Solčiankach a o 18:30 v Krušovciach. Prosíme aby ste ako aj minulý rok pomohli tak pri stavaní oltárikov, ako aj s kvetinami cez procesiu a nesení baldachýnu.

V dňoch 17. a 18.augusta  (sobota,nedeľa) bude púť mladých rodín s deťmi našej farnosti do Krakova, k Božiemu milosrdenstvu a známej soľnej bane vo Vieličke. Budem sa snažiť, aby som sa jej mohol zúčastniť aj ja. Cena je 76,- € s prenocovaním, večerou, raňajkami a obedom. Prosím záujemcov, keby sa už teraz zahlasovali  aj so zaplatením. Bližšie informácie sú na výveske.   

 

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.