Výberové konanie

Výberové konanie
Ekonóm/ekonómka
14.01.2019
Autor: PaedDr. Martin Zdychavský

Obec Krušovce, Štefánikova 129, 956 31 Krušovce

 

 Oznámenie
 o vyhlásení výberového konania

na obsadenie pracovnej pozície ekonóm/ekonómka obce Krušovce

 

Miesto práce:                            Obecný úrad, Štefánikova 129, 956 31 Krušovce

Typ pracovnej ponuky:            ekonóm obce a správa majetku

Ponúkaný plat:                         642€ základný plat, odvíja sa od počtu rokov praxe + možný osobný príplatok

Druh pracovného pomeru:       plný úväzok

Termín nástupu:                       01.03.2019

 

Náplň práce:

 • Účtovník
 • Vedenie podvojného účtovníctva
 • Pripravovanie účtovných výkazov, účtovných závierok, zúčtovaní a daňových priznaní.
 • Účtovanie rôznych typov položiek (bankové výpisy, interné doklady, odberateľské a dodávateľské faktúry, pokladňa a pod.).
 • Zodpovednosť za správne zaúčtovanie účtovných položiek.
 • Vypracovávanie pravidelných štvrťročných a ročných uzávierok
 • Evidencia,  hospodárenie a účtovanie obecného majetku
 • Zhotovovanie rozpočtu obce, upravovanie rozpočtovými opatreniami

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30.01.2019

 

Požiadavky na zamestnanca

 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

stredoškolské s maturitou

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

 

Vzdelanie v odbore:

Obchodné, ekonomické

 

Ostatné znalosti

Podvojné účtovníctvo – pokročilý

Fakturácia - expert
Strojopis – expert

 

Počet rokov praxe

päť rokov odbornej praxe v účtovaní verejnej správy, samosprávy

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- zodpovednosť

- flexibilita

- samostatnosť

- dôslednosť, precíznosť

Uzávierka prihlášok do výberového konania na obsadenie pracovnej pozície je do 28.januára 2018 do 15.30 hod. Záujemcovia môžu prihlášky predkladať do podateľne Obecného úradu v Krušovciach, prípadne zasielať poštou. Prihlášky je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením


 „Výberové konanie – ekonóm obce – neotvárať“

K prihláške je potrebné priložiť:

 • profesijný životopis,
 • úradne overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • čestne prehlásenie o odbornej praxi,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti, ktoré uchádzač v prípade záujmu o pracovnú pozíciu nahradí originálom výpisu z registra trestov,
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášky zasielajte v uvedenom termíne na adresu:

Obec Krušovce

Štefánikova 129

956 31 Krušovce

Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí splnia podmienky na danú pozíciu. Pozvaní budú telefonicky. Za týmto účelom žiadame v prihláške uviesť telefonický kontakt uchádzača.Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.