Bohoslužobný poriadok - Šiesta nedeľa v Cezroč. obd. - 2019

Bohoslužobný poriadok - Šiesta nedeľa v Cezroč. obd. -  2019
V termíne od 18.02. do 24.02.2019
18.02.2019
Autor: PaedDr. Martin Zdychavský

Bohoslužobný poriadok  - Šiesta nedeľa v Cezroč.obd.  -  2018

18.február, Pondelok 6.týž. v Cezroč.obd.,

S.16:30 + dcéru Miriam, rodičov Lacikových a Galátových

K.17:30 + Eduard  K ú d e l a  a rodičia z obidvoch strán

19.február, Utorok 6.týž. v Cezroč.obd., 

K.17:30 za farníkov

20.február, Streda 6.týž. v Cezroč.obd.,

21.február, Štvrtok 6.týž. v Cezroč.obd., Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi

K.17:30 ako poďakovanie pri dožitom životnom jubileu

22.február,Piatok 6.týž. v Cezroč.obd., Sviatok katedry sv. Petra

K.17:30 + Peter  H a n o  a rodičia Hanoví

23.február, Sobota 6.týž. v Cezroč.obd., Sv. Polykarpa, biskupa a muč.

H.Ch.17:00 + Mária a Matej  H l a v á č o v í   a ich deti

24.február, Siedma nedeľa v Cezroč.obd.,

K.8:00 + Július  B e l e s (1.výr.)

S.9:30 + Jaroslav  B a č í k  a manželka Mária

K.11:00 + Božena P e t r u s o v á, rod. Šalmanová (pri 10.výr.), rodičia, starí rodičia  a ostatní príbuzní z obidvoch strán

Pán Boh odmeň za starostlivosť o kostol a kaplnku. Tento týždeň prosím o túto službu 21. skupinu - 376 Novotný, 375 Kimleová, 411 Lieskovec, 618 Antala, 413 Jurík, 415 Michalík, 374 Sílešová, 572 Polúchová, 419 Mikuš, 420 Vaculčíková, 422 Lukáčová, 423 Zlatohlávek, 430 Danišová, 431 Kubrický, 432 Medo, 440 Stipovičová, 442 Gális, 443 Gális.

Dnes pozývame mladé rodiny s deťmi na stretnutie na fare o 15:00 hod.

Na sviatok Katedry sv. Petra môžu získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky veriaci, ktorí nábožne navštívia katedrálny chrám (sídelný chrám biskupa) a pomodlia sa Otčenáš a Verím v Boha.

Sv. omša zo stredy bude presunutá na utorok v obvyklom čase. V stredu sv. omša nebude.

Pripomínam možnosť zahlásiť úmysly sv. omší na mesiac február a marec aj telefonicky.Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.