Bohoslužobný poriadok - 25. nedeľa v Cezroč.obd. - 2018

Bohoslužobný poriadok - 25. nedeľa  v Cezroč.obd. - 2018
V termíne od 24.09. do 30.09.2018
24.09.2018
Autor: Ivan Hubinský

Bohoslužobný poriadok  –  25. nedeľa  v Cezroč.obd.  -  2018

24.september, Pondelok  25.týž. v Cezroč.obd.,

S.17:00 + syn  Jozef T v r d í k

K.18:00 + syn Michal, manžel Zoltán, rodičia Antónia a Karol a brat Ondrej

25.september, Utorok 25. týž. v Cezroč.obd., 

26.september, Streda 25.týž. v Cezroč.obd., Sv. Kozmu a Damiána, muč.

K.17:00 + Václav  V a c u l č í k, starí rodičia z obidvoch strán a ostatní zosnulí príbuzní

27.september,  Štvrtok 25.týž.v Cezroč.obd., Sv. Vincenta de Paul, kňaza

K.17:00 +  Bernardína B a j z í k o v á, Zlatica V l č k o v á  a ostatná zosnulá rodina

28.september,Piatok 25.týž.v Cezroč.obd., Sv.Václava, muč., Sv.Vavrinca Ruiza a spol.muč.

K.17:00 + Michal  P o l a n s k ý a jeho súrodenci

29.september, Sobota 25.týž. v Cezroč.obd., Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov    

H.Ch.17:00 +  Timotej B o r i s a obidvaja rodičia

30.september26. nedeľa  v Cezroč.obd.,

K.8:00 +  V r a ž b a Karol, manželka Adriana a obidvaja rodičia

S.9:30  + Jozef  K r i š t o f, manželka, syn Miloš, obidvaja rodičia a rehoľná sestra Leokádia Kurilová

K.11:00 + Viktor M i k u l á š, manželka Mária, rodičia a ostatní zosnulí príbuzní.

Pán Boh odmeň za starostlivosť o kostol a kaplnku. Tento týždeň prosím o túto službu 36 skupinu od 22.9. do 28.9.2018  116 Mikuláš, 117 Kubrán, 118 Klembara, 119 Bočkay, 120 Vlnka, 121 Ducký, 122 Ladický, 123 Mullerová, 125 Jankovič, 126 Janošik, 128 Kmotorka, 131 Vražba, 134 Zelmanová, 135 Ďuračková, 145 Gajdoš, 144 Kondrla,  127 Ridzik, 129 Juriga, 113 Ficel, 114 Kučma, 115 Domčeková.

Budúci týždeň budú sv. omše  stredu, štvrtok a piatok o 17:00 hod. Prosím, keby ste dali vedieť aj tým, ktorých sa to týka a nie sú tu.

Dnes je o 15.30 stretnutie mladých rodín s deťmi na fare. Srdečne pozývame!

 Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.