Bohoslužobný poriadok - 19. nedeľa v Cezroč.obd. - 2018

Bohoslužobný poriadok - 19. nedeľa  v Cezroč.obd. - 2018
V termíne od 13.08. do 19.08.2018
13.08.2018
Autor: Ivan Hubinský

Bohoslužobný poriadok  –  19. nedeľa  v Cezroč.obd. - 2018

13.august, Pondelok  19.týž. v Cezroč.obd., Sv. Ponciána, pápeža a Hypolyta, kňaza, muč.

S.17:00 + Viktor  K o p e c k ý, manželky, syn, dcéra a obidvaja rodičia

K.18:00 na dobrý úmysel

14.august, Utorok 19.týž. v Cezroč.obd., Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a muč.

H.Chl.17:00 + Štefánia a Albín, Janka a Ladislav  K o s t o l n ý c h  a rodičia

K.18:00 + Anna  F r a ň o v á,  rod. Gálisová (30-dňová) – v kaplnke

15.august, Slávnosť   Nanebovzatia Panny Márie

S.17:00 + starí rodičia Ján  K r i š t o f, manželka Rozália a Štefan  K r i š t o f, manželka Katarína

K.18:00 + Amália  K u b r i c k á (10.výr.) a manžel Tomáš – v kostole

16.august, Štvrtok 19.týž.v Cezroč.obd., Sv. Štefana Uhorského 

K.18:00  za farníkov

17.august, Piatok 19.týž. v Cezroč.obd.,  

K.17:00 + rodičia  Gálisoví,  Bajtaloví, syn Jozef a ostatná zosnulá rodina 

18.august, Sobota 19.týž. v Cezroč.obd., Sv. Heleny

H.Ch.17:00 + rodina  K a j a n o v á  a    Č a n i g o v á   a vnuk Peter 

19.august20. nedeľa  v Cezroč.obd.,   

K.8:00 + Jozefína  Č a n i g o v á  , manžel Miroslav a rodina Siakelová

S.9:30  + Ján  K i š á k  a manželka

K.11:00 + Tibor  K o š e c

Pán Boh odmeň za starostlivosť o kostol a kaplnku. Tento týždeň prosím o túto službu 30. skupinu od 11.8. do  17.8.2018 - 91. Beliansky, 85 Gális, 84 Gális, 177 Hollý, Paulenová,12 Bajzík, 8 Belák, 9 Raučina, 18 Rodinová, 77 Bošanský, 75 Oláh, 20 Gálisová, 63  Kúdelová,   62 Kúdela, 21 Kúdelová, 22 Kúdela, 56 Kúdela, 53 Raučina,25 Gálisová,   27 Pastierik,  47 Bočkayová.

Pri sv. omšiach je dnes prázdninová zbierka na kostol. Keďže už dlhšie nebola zbierka, prosím o podporu aj v týchto letných mesiacoch.

V stredu je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše sa môžete zúčastniť buď v predvečer, alebo v deň sviatku v kostole.

V piatok bude sv. omša o 17:00 hod. v kaplnke.

Pripomínam informácie o púti do Rybian k Panne Márie Kráľovnej, ktoré sú na výveske.Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaní o dianí v obci.