Bohoslužobný poriadok - 28. nedeľa v Cezroč.obd. - 2018

Bohoslužobný poriadok - 28. nedeľa  v Cezroč.obd. - 2018
V termíne od 15.10. do 21.10.2018
15.10.2018
Autor: Ivan Hubinský

Bohoslužobný poriadok  –  28. nedeľa  v Cezroč.obd.  -  2018

15.október, Pondelok  28.týž. v Cezroč.obd., Sv. Terézie od Ježiša, panny a uč. C.

S.17:00 + Viktor  K r i š t o f, manželka, dcéra Mária, zaťovia a vnuk Robko

K.18:00  ako poďakovanie a prosba o Božie požehnanie pre celú rodinu, pri príležitosti výročia sobáša

16.október, Utorok 28. týž. v Cezroč.obd.,   Sv. Hedvigy, rehoľníčky, Sv. Márie Margity Alacoque, Sv. Gála, kňaza

17.október, Streda 28.týž. v Cezroč.obd., Sv. Ignáca Antiochijského, bisk. a muč.

K.18:00 + Ladislav  S í l e š, otec a rodičia Sílešoví

18.október,  Štvrtok 28.týž.v Cezroč.obd.,   Sv. Lukáša, evanjelistu

K.18:00 +  Anna  H a l m o v á

19.október,Piatok 28.týž.v Cezroč.obd.,  Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogue, kňazov a  ich spoločníkov, mučeníkov

K.18:00 + Edvard  A m b r u s, manželka Amália, syn Milan a rodičia z obidvoch strán

20.október, Sobota 28.týž. v Cezroč.obd.,     

K.15:00 sobášna sv. omša p. Ľuboša Havalda a sl. Elišky Hodálovej

H.Ch.17:00  +  Jozef  K ú d e l a, manželka, zať Anton,a Katarína  L a d i c k á  a manžel

21.október29. nedeľa  v Cezroč.obd.,

K.8:00 + Pavol G r m a n

S.9:30  + Juraj  O n d r u š k a

K.11:00 za zdravie a Božie požehnanie pre Samuela, Janu, Antona a Marínu

Pán Boh odmeň za starostlivosť o kostol a kaplnku. Tento týždeň prosím o túto službu 3. skupinu - 43 Holák, 44 Tíleš, 45 Ferejová, 46 Hutta,50 Ferenčík, 605 Gális, 51 Anovčínová,

52 Gálisová,  600 Gális, 575 Petrík, 54 Polner, 55 Abrahámová, 58 Kmotorka, 59 Orgonik, 60 Síleš, Karl, 61 Gális.

Pán Boh odmeň za vašu štedrosť pri  jesennej zbierke na seminár. Vyzbieralo sa na účet seminára bolo poslaných: 333,66 €,  z toho v Krušovciach a Dolných Chlebanoch: 174,07 €,

v Horných Chlebanoch: 75,69 € a v Solčiankach: 83,90 €. Nech Vám to Pán odmení. Okrem finančných darov ďakujeme aj za dary úrody. Budúca nedeľa je misijná a pri sv. omšiach bude zbierka na misie. Prosíme o štedrosť aj v tomto prípade.

V mesiaci október srdečne pozývame na modlitbu sv. ruženca pred sv. omšou.Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.