Bohoslužobný poriadok - Piata pôstna nedeľa - 2018

Bohoslužobný poriadok - Piata  pôstna nedeľa  -  2018
V termíne od 19.03. do 25.03.2018
19.03.2018
Autor: Ivan Hubinský

Bohoslužobný poriadok  –  Piata  pôstna nedeľa  -  2018

19.marec, Pondelok po 5.pôstnej nedeli, Slávnosť Sv. Jozefa 

S.16:30 + Ján  L a c i k, manželka Alžbeta a obidvaja rodičia

K.17:30 + Jozef  V l a s á k   a za Božie požehnanie pre živých Jozefov  

20.marec, Utorok po 5.pôstnej nedeli,

21.marec, Streda  po 5.pôstnej nedeli

H.Ch.17:00 na dobrý úmysel brata Pavla

S.17:00 na dobrý úmysel brata Pavla

K.17:00 za poďakovanie za Božie požehnanie v kostole

22.marec, Štvrtok po 5.pôstnej nedeli 

K.17:30 + manžel Jozef  G o l i s, dcéra Danka, rodičia a súrodenci z obidvoch strán

23.marec, Piatok po 5.pôstnej nedeli   

K.17:30 + Vojtech  B o š a n s k ý , manželka Mária, syn Teodor, zať Vendelín a obidvaja rodičia

24.marec, Sobota  po 5.pôstnej nedeli 

H.Ch. 17:00  + otecko

25.marec, Kvetná nedeľa, čiže Nedeľa utrpenia Pána

K.8:00 +  Jaroslav M i k l o v i č (1.výr.) a rodičia z obidvoch strán

S.9:30 + Félix  K o p e c k ý  (2.výr.)

K.11:00  +  Jozef a Štefánia  N a ň o v í, rodičia z obidvoch strán a Gabriela K a s a l o v á

     Pán Boh odmeň za starostlivosť o kostol a kaplnku. Tento týždeň prosím o túto službu: 10. skupinu od 24.3. do  30.3.2018 - 226 Verbytská, 224 Murko, 573 Jaďuď,  635 Tisoň, 677Hrušková, 682 Hatala, 711 Vranka, 225 Vaculčíková,    312 Ďatelinková, Krajči,  665 Ďatelinka, 313 Beles, 561 Kyselová, 613 Anovčin,    617 Gálisová, 614 Bancík, 545 Šupčík, 533 Tisoň, 548 Ambrus, 541 Sigut, 311 Herda.

   Dnes je pri sv. omšiach  zbierka  pre  prenasledovaných kresťanov a utečencov. Pomôžme ako môžeme.

    Budúci týždeň je už predveľkonočné spovedanie aj v našej farnosti. A to v stredu 21. marca od 15:30 do 17:00, kedy budú sv. omše  aj v Horných Chlebanoch, aj v Solčiankach aj v Krušovciach v kostole. Sv. prijímanie sa rozdávať nebude.

    Spovedať budeme aj v okolitých farnostiach, takže úradné veci vybavíte najlepšie po sv. omšiach.

   Ku chorým pred  Veľkou  nocou prídem vo Veľkom týždni v to do Dolný koniec v pondelok 26.3.  a na Horný koniec a Chlebany v stredu 28.3. V Solčiankach v pondelok 26.3.  od 15:30 hod.

    Budúci týždeň v noci zo soboty na nedeľu – z  24. na 25. marca sa mení čas, o 02. SEČ si posúvame hodinky na 03. letného času.

    Budúcu nedeľu sa pri sv. omšiach čítajú či spievajú  pašie.

    Keďže v nedeľu máme pohreb, pozývam farskú radu na stretnutie na fare  v pondelok po sv. omši o 18:15 hod.