Bohoslužobný poriadok - Zoslanie Ducha Svätého - 2018

Bohoslužobný poriadok - Zoslanie Ducha Svätého  -  2018
V termíne od 21.05. do 27.05.2018
21.05.2018
Autor: Ivan Hubinský

Bohoslužobný poriadok  –  Zoslanie Ducha Svätého  -  2018

21.máj, Svätodušný pondelok (Pondelok 7.týž. v Cezroč.obd.),

Podľa nového cirk. kalendára je Sviatok Panny Márie, Matky Cirkvi 

Sv.Krištofa Magallanesa, kňaza a spol.muč.

S.17:00 + Mária  D u b o v i c k á, manžel a zaťovia

K18:00 + Ján  M e d o, manželka Angela a rodičia

22.máj, Utorok 7.týž. v Cezroč.obd., Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky 

23.máj, Streda 7.týž. v Cezroč.obd., 

K.18:00 + Rudolf  S í l e š  pri nedožitých 100-tých narod., manželka Pavlína a syn Milan

24.máj, Štvrtok  7.týž. v Cezroč.obd.,   Sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

K.18:00 + Vincent  Č a n i g a, manželka Mária, deti, rodičia a súrodenci z obidvoch strán

25.máj, Piatok 7.týž. v Cezroč.obd., Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi, Sv. Gregora VII., pápeža a Sv. Márie Magdalény de´Pazzi, panny

K.15:00 sobáš p. Ján Dvořák a sl. Katarína Kubrická

K.18:00 + manželia Gálisoví pri nedožitých 70-tich narodeninách a rodičia z obidvoch strán

26.máj, Sobota 7.týž. v Cezroč.obd., Sv. Filipa Neriho, kňaza 

H.Ch. 18:00 + Štefan  J a š k o  (2.výr.)

27.máj,  Nedeľa Najsvätejšej Trojice,

K.8:00 + Vincent M i k u l á š, manželka Mária a obidvaja rodičia

S.9:30 +  Ľudovít  L u c h a v a  (ročná)

K.11:00 + Peter M e d o a zosnulá rodina Františka  M e d u

Pán Boh odmeň za starostlivosť o kostol a kaplnku. Tento týždeň prosím o túto službu 18. skupinu od 26. 5. do 31. 5. 2018  675 Gális, 579 Hricková, Čaniga, 352 Haluza, 652 Hanuska, 695 Michalec, 634 Števula, 352  Hanuska, 708 Marko, 586 Zdychavský, 666 Grečová, 387 Kopták, 603 Bočkay, 657 Medo, 570 Marková, 587 Kocúr, 620 Čuháková, 576 Gálisová,  560 Čaniga.

Pán Boh odmeň za vašu štedrosť pri zbierke na masmédiá, vyzbieralo sa celkovo: 276,02 €, toho v Krušovciach a v Dolných Chlebanoch: 177,00 €, v Horných Chlebanoch: 54,94 € a v Solčiankach 44,08 € . Zbierka bola odoslaná na Biskupský úrad.

Dnes je Deň rodiny a sme pozvaní od 11:00 do 18:00 do Nitry  na program pre rodiny. Nakoľko bol záujem, tak aj u nás pozývame na faru mladé rodiny s deťmi o 15:30 hod.

Dnešným dňom sa končí sa veľkonočné obdobie. Od pondelka sa modlím na obed Anjel Pána.

V piatok pri a po sv. omši bude prvé riadne stretnutie birmovancov.