Bohoslužobný poriadok - Prvá pôstna nedeľa - 2018

Bohoslužobný poriadok - Prvá pôstna nedeľa - 2018
V termíne od 19.02. do 25.02.2018
19.02.2018
Autor: Ivan Hubinský

Bohoslužobný poriadok  –  Prvá pôstna nedeľa   -  2018

19.február, Pondelok po 1.pôstnej nedeli, 

S.16:30 za Božie požehnanie pre sestry

K.17:30 na dobrý úmysel

20.február, Utorok po 1.pôstnej nedeli,

21.február, Streda  po 1.pôstnej nedeli

K.17:30  za farníkov

22.február, Štvrtok po 1.pôstnej nedeli  Sviatok Katedra Sv. Petra, apoštola   

K.17:30 + manžel Zoltán a syn Michal a za Božie požehnanie pre dcéru

23.február, Piatok po 1.pôstnej nedeli   

K.17:30 na dobrý úmysel

24.február, Sobota  po 1.pôstnej nedeli 

H.Ch.17:00  +  Cecília, Františka, Margita a František  B o r i s o v í

25.február, Druhá pôstna nedeľa

K.8:00 + matka Mária  P o t o č á r o v á  (40.výr.) a jej manžel Alojz  (66.výr.)

S.9:30  + Jaroslav  B a č í k   a manželka Mária

K.11:00  +  Jozef  K u b r i c k ý  (2.výr.)

     Pán Boh odmeň za starostlivosť o kostol a kaplnku. Tento týždeň prosím o túto službu:7. skupinu od 24.2. do  2.3.2018 - 658 Patrovič, 136 Síleš, 138 Biháry, Olách, 141 Sílešová, 145 Hubinská, 147  Kajanová, 154 Jurik, 146 Žitňan, 157 Medo, 158 Haláša, 161 Kralus, 165 Merka ,  172 Síleš, 581Hederová,262 Čaniga, 260 Elšíková, 181 Rybanská,  259 Konyarik,   258 Guniš,  183 Čaniga, 257 Tíleš, 722 Bočky, 187 Kabourek.

     Dnes je pri sv. omšiach  jarná zbierka na katolícku charitu.

     Začalo sa pôstne obdobie, teda budú bývať aj pobožnosti Krížovej cesty. V Krušovciach v piatok pred sv. omšou a v nedeľu o 15:00 hod. V Solčiankach v piatok o 16:00 hod. a v nedeľu o 14:00 hod.  Srdečne pozývame.

     Budúci týždeň sú jarné kántrové dni, streda, piatok a sobota kedy máme modlitbou a miernym pôstom sa pripravovať na dobrú sviatosť pokánia. Záväzný je jeden deň.

     Dnes je stretnutie mladých rodín s deťmi na fare po krížovej ceste.