Bohoslužobný poriadok - Štvrtá veľkonočná nedeľa - 2018

Bohoslužobný poriadok - Štvrtá veľkonočná nedeľa  -  2018
V termíne od 23.04. do 29.04.2018
23.04.2018
Autor: Ivan Hubinský

Bohoslužobný poriadok  –  Štvrtá veľkonočná nedeľa  -  2018

23.apríl, Pondelok po 4. veľkonoč. nedeli , Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka

S.17:00 + Imrich R a d o s a, manželka Anna a starí rodičia

24.apríl, Utorok po 4. veľkonoč.nedeli, Sv. Juraja, muč. a Sv. Fidéla zo Sigmaringenu

25.apríl, Streda po 4. veľkonoč. nedeli, Sv. Marka, evanjelistu 

K.17:00 + Gejza  G á l i s, manželka Mária, synovia a obidvaja rodičia 

26.apríl, Štvrtok po 4. veľkonoč.nedeli

K.6:30  na dobrý úmysel (Pavol)

27.apríl, Piatok  po 4. veľkonoč.nedeli

K.18:00 + Július  B e l e s (30-dňová)

28.apríl, Sobota po 4. veľkonoč.nedeli, Sv. Petra Chanela, kňaza a muč.,  a Sv. Ľudovíta Mária Griniona z Montfortu, kňaza

H.Ch.18:00 + sestra Mária , jej manžel, rodičia a starí rodičia

29.apríl, Piata veľkonočná nedeľa,

K.8:00+ Viktória a Viktor  B o č k a y, syn, nevesty, zať a rodičia z obidvoch strán 

S.9:30 ako poďakovanie a prosba o Božie požehnanie pri 50.výročí sobáša

K.11:00 +  Vincent  Č u h á k, manželka, syn Milan a rodičia z obidvoch strán

Pán Boh odmeň za starostlivosť o kostol a kaplnku. Tento týždeň prosím o túto službu:15. skupinu od   28.4. do 4. 5.2018 - 291 Hašan, 292 Feketeová, Kinčeková, 295 Čuhák, 296 Lulei,297 Čanigová    299 Rybanský,  300 Medo, 302 Filipejová, 305 Vašečka, 316 Kúdela, 318 Fekete, 317 Macho, 319 Trudman,  320 Anovčin, 551 Rusňáková, 544 Trudman

Dnes Nedeľa Dobrého pastiera a pri sv. omšiach je  Zbierka na seminár. Vopred Pán Boh odmeň za vašu štedrosť. Tiež Pán Boh odmeň Bohu známemu dobrodincovi  nášho kostola.

Začiatkom týždňa budem odcestovaný, preto sv. omša v pondelok nebude a v stredu bude o 17:00 hod. a štvrtok bude sv. omša ráno o 6:30  ráno V prípade zaopatrovania alebo pohrebu som k dispozícii cez telefón.