Bohoslužobný poriadok - 15. Nedeľa v Cezroč. obd. - 2018

Bohoslužobný poriadok - 15. Nedeľa  v Cezroč. obd. - 2018
V termíne od 16.07. do 22.07.2018
16.07.2018
Autor: Ivan Hubinský

Bohoslužobný poriadok – 15. Nedeľa  v Cezroč. obd. - 2018

16.júl, Pondelok  15.týž. v Cezroč.obd., Preblahoslavenej .Panny Márie Karmelskej

S.17:00 za farníkov

K.18:00 + Ján M a č i n k a a Katarína, deti, zaťovia a vnučka Anka

17.júl, Utorok 15.týž. v Cezroč.obd., Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov

18.júl, Streda 15.týž. v Cezroč.obd.,  

K.18:00 za + kňazov Michala, Cyrila, Miloša, Andreja, Ignáca, Jána a Jána

19.júl, Štvrtok 15.týž.v Cezroč.obd.,

K.18:00  za Božiu pomoc  pre chorých   

20.júl, Piatok 15.týž. v Cezroč.obd., Sv. Apolinára, biskupa a muč.

K.18:00  + S i g u t o v á  Terézia (výročná

21.júl, Sobota 15.týž. v Cezroč.obd., Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a uč.C.

H.Ch.17:00 + Vladimír K m o t o r k a, obidvaja rodičia, starí rodičia, brat Štefan a sestra Marta

22.júl16. Nedeľa  v Cezroč.obd.,   

K.8:00 + Ľudovít  S i g e t  a rodičia Sigetoví a Paulenoví

S.9:30 ako poďakovanie pri životnom jubileu

K.11:00 ako poďakovanie pri životnom jubileu

Pán Boh odmeň za starostlivosť o kostol a kaplnku. Tento týždeň prosím o túto službu 26. skupinu od 14.7. do 20.7.2018    524 Kinčeková, 568 Matúš, 530 Petreje, 522 Ďatelinka, 622 Čaniga, 521 Šmitala, 557 Bezák, 520 Mikuláš, 519 Hanová, 621 Šmotlák, 518 Moric, 584 Štrbavý, 601 Hano, 517 Hano, 516 Mikuláš,  662 Gális, 515 Flak, 631 Gális.

V pondelok je výročie biskupskej vysviacky nášho otca biskupa Mons. Viliama  Judáka v roku 2005,  pamätajme na neho v modlitbách.

V sobotu sú hody v Horných Chlebanoch, nakoľko v pondelok je sviatok Panny Márie Karmelskej, sv. omša bude o 17:00 hod.

Na Skalke bude výročná púť ku cti patrónov Nitrianskej diecézy, svätých Andreja Svorada a Beňadika. V utorok 17.7. je program od 9:00. V sobotu a v nedeľu sú tiež celodenné programy.

Ku cti svätého Andreja Svorada, patróna Nitry, sa 20. júla 2018 o 19.00 uskutoční v ruinách Kostola svätého Jozefa v zoborskom kláštore svätá omša. Predsedať jej bude nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.