Bohoslužobný poriadok - 11. Nedeľa v Cezroč.obd. - 2018

Bohoslužobný poriadok - 11. Nedeľa  v Cezroč.obd.   -  2018
V termíne od 18.06. do 24.06.2018
18.06.2018
Autor: Ivan Hubinský

18.jún, Pondelok  11.týž. v Cezroč.obd.,

19.jún, Utorok 11.týž. v Cezroč.obd., Sv. Romualda, opáta

20.jún, Streda 11.týž. v Cezroč.obd.,

K.18:00 + Magdaléna  G á l i s o v á a manžel Jozef

21.jún, Štvrtok 11.týž.v Cezroč.obd., Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

K.18:00  ako poďakovanie a prosbu a Božiu pomoc pre Miroslava a Alžbetu

22.jún, Piatok 11.týž. v Cezroč.obd., Sv. Pavlína z Noly, biskupa a sv. Jána Fišera, biskupa a sv. Tomáša Mórusa, mučeníkov

K.18:00 + Július M e d o,  manželka  Angela a rodičia

23.jún, Sobota 11.týž. v Cezroč.obd.,  

H.Ch.18:00 + Ernest  K l u k a  a manželka Mária

24.jún,  12. Nedeľa  v Cezroč.obd.,  Slávnosť Narodenie Sv. Jána Krstiteľa 

K.8:00 + rodičia Viktor B a b i n e c (30.výr.), manželka Mária (pri nedožitých 90-tich narod.) a starí rodičia

S.9:30 + Milan  M i n á r i k (ročná)

K.11:00 + Miroslav K a r v a y  (6.výr.)

Pán Boh odmeň za starostlivosť o kostol a kaplnku. Tento týždeň prosím o túto službu 22. skupinu od 16.6. do 22.6.2018 - 444 Gális, 448 Gálisová, Hašanová, 445 Matuš, Augustin,452 Horváthová, 453 Novotný, 454 Bajtalová, Gális,461 Kubrický, 674 Faič, 465 Petrus, 466 Cabuk, 469 Naňo, 611 Švercel.

Ako som už oznamoval aj tento  pondelok sv. omše nebudú. V prípade zaopatrovania, alebo pohrebu som dostupný cez telefón.

Sv. omša v Horných Chlebanoch bude v sobotu o 18:00 hod.

Zapisujem úmysly sv. omší na mesiace – júl, august, september.

V nedeľu 24.6. bude stretnutie mladých rodín s deťmi na fare o 15:30 hod.

Budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka na dobročinné diela Svätého Otca, čo je bývalý Halier Sv. Petra.