Bohoslužobný poriadok - Druhá adventná nedeľa - 2017

Bohoslužobný poriadok - Druhá adventná nedeľa - 2017

04.12.2017 | Napísal Ivan Hubinský

V termíne od 11.12. do 17.12.201711.december, Pondelok 2.adv. týž., Sv. Damaza I., pápeža a mučeníka

S.16:30 na úmysel ordinára

K.17:30  na úmysel ordinára

12.december, Utorok 2.adv.týž., Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej   

K.13:00 pohrebná sv. omša p. Helena Rodinová , rod. Bujalková, po nej obrady na Krušovskom cintoríne

13.december, Streda 2.adv.týž., Sv. Lucie, panny a mučenice    

K.17:30 za farníkov

14.december, Štvrtok 2.adv.týž., Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

K.17:30 + Jozef a Mária Kubrickí, ich rodičia, súrodenci a príbuzní

15.december, Piatok 2.adv.týž.,

K.17:30 + Františka Turoňová (30-dňová)

16.december, Sobota 2.adv. týž., 

H.Ch.17:00 + Marián Jurík, matka Pavlína a otec František

17.december, 3.adventná nedeľa 

K.8:00 + Eduard Mikuláš (ročná) a manželka Anna

S.9:30 + Rozália Ďuračková (výročná)

K.11:00 + starí rodičia a prastarí rodičia a ostatná zosnulá rodina

Pán Boh odmeň za starostlivosť o kostol a kaplnku. Tento týždeň prosím o túto službu 32.skupina od  16.12. do 22.12.2017  3 Boris, Ferenčík, Záhumenský, Krajčírová, 4 Kúdela, Chudý, Ladický, Haring, 5 Kúdelová, Tribula, Legéň, Kúdela, 7 Raníková, 11 Klieštenec, 13 Čisláková, 15, 14 Káčer, 18 Novotný, 19 Kmotorka, 27 Lalinská, 26 Kmotorka, 32 Novotný,  35 Novotný, 37 Kmotorka, 39 Vražba, 40 Novotná,  41 Noskovičová, 138 Janík, 8 Mokrá, 10 Kúdela.

 

Pán Boh odmeň za vašu štedrosť pri jesennej zbierke na charitu, vyzbieralo sa: 284,47€. Z toho v Krušovciach a Dolných Chlebanoch: 159,- €, v Horných Chlebanoch: 54,87 € a v Solčiankach 70,60 €.

Po sv. omšiach a telefonicky zapisujem úmysly sv. omší na mesiace január, február a marec.

 

V piatky bude cez a po sv. omšiach v kaplnke príprava na prvé sv. prijímanie. Prosím, aby s dieťaťom vždy prišiel aspoň jeden z rodičov.

 

Budúci týždeň vyslúžim sviatosť pomazania chorých tým, ktorí môžu prísť do kostola a to v pondelok v Solčiankach a v stredu v Krušovciach. K tejto sviatosti môžu pristúpiť chorí a vo vyššom veku, majú byť vyspovedaní v milosti posväcujúcej. Spovedať budem v Solčiankach od 16:00 a v Krušovciach od 16:30 hod.KontaktKontaktné informácie

 • Adresa: Štefánikova 129, 956 31 Krušovce
 • Telefón: 038/5311 530, 038/5311 531
 • Fax: 038/5311140
 • Email: obec@krusovce.sk
 • Úradné hodiny:

  Pondelok: 7.00-15.30
  Utorok: 7.00-15.00/nestránkové/
  Streda: 7.00-16.00
  Štvrtok: 7.00-15.00/nestránkové/
  Piatok: 7.00-13.30/stránkové len do 12.00/

  Obed:      11.30-12.30

  Stavebný úrad

  Pondelok:   7.00-15.30

  Piatok:       7.00-12.00