Bohoslužobný poriadok - Tridsiata druhá nedeľa v Cezroč.obd - 2017

Bohoslužobný poriadok - Tridsiata druhá nedeľa v Cezroč.obd - 2017

13.11.2017 | Napísal Ivan Hubinský

v termíne od 20.11. do 26.11.201720.november, Pondelok 33. týž. v Cezroč.obd., Posviacka katedrálneho chrámu sv. Emeráma

S.16:30 + Jaroslav Daniš, obidvaja rodičia, starí rodičia a brat Ivan

K.17:30 na úmysel ordinára

21.november, Utorok 33.týž. v Cezroč.obd., Obetovanie Panny Márie   

22.november, Streda 33.týž. v Cezroč.obd.,  Sv. Cecílie, panny a mučenice   

K.17:00 sv. ruženec

23.november, Štvrtok 33.týž .v Cezroč. obd., Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka, Sv. Kolumbána, opáta

K.17:00 sv. ruženec

24.november, Piatok 33. týž. v Cezroč.obd., Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spol., muč.

K.17:30 + Alojz Cabuk a rodičia

25.november, Sobota 33.týž. v Cezroč.obd., Sv. Kataríny Alexandrijskej

H.Ch.18:00 + rodinu Hangošovú, sestru Máriu a obidvoch rodičov

26.november, Tridsiata štvrtá nedeľa v Cezroč.obd. – Krista Kráľa 

K.8:00 ako poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pri životnom jubileu

S.9:30 za + kňazov Jozefa, Antona, Andreja, Floriána a Ambróza

K.11:00 + rodiča a súrodenci Kmotorkoví, starí rodičia a príbuzní 

Pán Boh odmeň za starostlivosť o kostol a kaplnku. Tento týždeň prosím o túto službu 29.skupina od 25.11. do 1.12.2017 155 Kúdela, 149 Kúdela, 178 Síleš, 179 Kúdela, 162 Podobová,  Kubičková, 117 Palák, 161 Gális, 156 Gális, Novotný, 152 Kúdelová, Krištof, 154 Kúdela, 115 Bočkayová, 114 Matúš, 113 Borisová, 112 Mikuláš, Mikuláš, 111 Mikulášová, 110 Šimonová, 186 Kvasnica, 150 Gális, 169 Kašuba, 160 Gálisová, Gális

Sv. omša v Horných Chlebanoch bude v Klube dôchodcov o 18:00 hod.

V stredu a štvrtok budem odcestovaný, takže bude len modlitba sv. ruženca o 17:00 hod.

Nasledujúce dve nedele budú v kostole zbierky a to na kostol a na katolícku charitu. Prosím, keby ste si svoje milodary rozdelili na oba tieto bohumilé ciele. Teda budúcu nedeľu  po sv. omšiach bude zbierka na kostol.

Na budúcu nedeľu o 15:30 bude na fare stretnutie mladých rodín. Srdečne pozývame! 

 KontaktKontaktné informácie

 • Adresa: Štefánikova 129, 956 31 Krušovce
 • Telefón: 038/5311 530, 038/5311 531
 • Fax: 038/5311140
 • Email: obec@krusovce.sk
 • Úradné hodiny:

  Pondelok: 7.00-15.30
  Utorok: 7.00-15.00/nestránkové/
  Streda: 7.00-16.00
  Štvrtok: 7.00-15.00/nestránkové/
  Piatok: 7.00-13.30/stránkové len do 12.00/

  Obed:      11.30-12.30

  Stavebný úrad

  Pondelok:   7.00-15.30

  Piatok:       7.00-12.00