Počas letných prázdnin bude park otvorený

Počas letných prázdnin bude park otvorený
Od 8,00 hod. do 20,00 hod. 
30.06.2017
Autor: Ivan Hubinský

park