VZN


  Zobrazujem 7 z 7 dokumentov (strana 1).
VZN č. 2/2016 o spôsobe použiatia finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa
Dátum: 04.04.2017 Kategória: VZN
VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa
Dátum: 04.04.2017 Kategória: VZN
VZN č. 4/2015 o obmedzení a zákaze používania pyrotechnických výrobkov na územi obce Krušove
Dátum: 04.04.2017 Kategória: VZN
VZN č. 1/2015 o určení názvu ulice
Dátum: 04.04.2017 Kategória: VZN
VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krušovce a Dolné Chlebany
Dátum: 26.03.2017 Kategória: VZN
VZN č. 3/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krušovce a Dolné Chlebany
Dátum: 26.03.2017 Kategória: VZN
VZN č. 1/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou Krušovce
Dátum: 26.03.2017 Kategória: VZN
 


KontaktKontaktné informácie

 • Adresa: Štefánikova 129, 956 31 Krušovce
 • Telefón: 038/5311 530, 038/5311 531
 • Fax: 038/5311140
 • Email: obec@krusovce.sk
 • Úradné hodiny:

  Pondelok: 7.00-15.30
  Utorok: 7.00-15.00/nestránkové/
  Streda: 7.00-16.00
  Štvrtok: 7.00-15.00/nestránkové/
  Piatok: 7.00-13.30/stránkové len do 12.00/

  Obed:      11.30-12.30

  Stavebný úrad

  Pondelok:   7.00-15.30

  Piatok:       7.00-12.00